Strona główna
Wiadomości

EKOLOGICZNA PRZESTRZEŃ

Powietrze jest niezbędne do życia wszystkim organizmom żywym. Jego ochrona to  bardzo ważny  element zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń.  Aby skutecznie zapobiegać zanieczyszczeniom, konieczna staje się edukacja ekologiczna, która spowoduje zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie, a także wpływu każdego człowieka na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Projekt Czyste powietrze – czysta sprawa jest jedną z akcji Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży "KANA" , który ma na celu przeprowadzenie cyklu działań promujących edukację ekologiczną wśród dzieci, młodzieży, studentów oraz mieszkańców Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.

W dniach 30 i 31maja 2017 r.  w starosądeckiej Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera, w klasach piątych, zostały przeprowadzone dwugodzinne warsztaty, w czasie których poprzez zabawę , ćwiczenia, pracę w grupach przybliżono szereg zagadnień z zakresu ekologii i ochrony otaczającego nas środowiska. Podczas spotkania szczególny nacisk położono na ochronę powietrza, ograniczenie niskiej emisji i prawidłowe zagospodarowanie odpadów.

Przedsięwzięcie zostało wdrożone z inicjatywy autorek realizowanego w szkole programu profilaktyki zdrowia  „Zdrowie ma smak”.

R.Jasińska Nowacka, J. Postawa