Dzień otwarty szkoły kl. 1-3

Dotyczy  klas 1-3. 2017-05-31 środa 

Spotkania odbędą się w budynku przy ulicy Mickiewicza dla klas 3a - 3e 

oraz  w budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego dla klas 1 - 2

w/g harmonogramu