Harcerze wciągnęli flagę na maszt w dniu św. narodowego.

Jak corocznie zostaliśmy zaproszeni przez Burmistrza Starego Sącza do uczestnictwa w gminnych uroczystościach Święta Narodowego 11 Listopada. Obchody rozpoczęły się przemarszem na rynek starosądecki i podniesieniem flagi państwowej przez harcerzy – Maksymiliana Ostrówkę, Sandrę Garwol, i Szymona Warcholaka. Następnie uczestnicy udali się do Kościoła Parafialnego pw. Św. Elżbiety na uroczystą mszę w intencji Ojczyzny. Po mszy udaliśmy się na cmentarz, gdzie prowadzący mgr Krzysztof Szewczyk porosił o przystąpienie do odczytania  przez przedstawiciela Straży Granicznej  Józefa Szablę apelu poległych. Modlitwę za poległych w walce o wolność ojczyzny prowadził ks. Proboszcz. Po modlitwie przemówienie wygłosił Burmistrz Starego Sącza mgr Jacek Lelek, nawiązując do historii naszej gminy jako walczącej o wolność już od wielu pokoleń i homilii wygłoszonej przez proboszcza Marka Tabora. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a na zakończenie prowadzący podziękował wszystkim za przybycie i poprosił o wyprowadzenie honorowej warty, którą pełnili nasi harcerze dh Julia Poręba, dh Wiktor Setlak, dh Nicole Jawor, dh Jakub Szczypta. Tradycyjnie zawiązaliśmy krąg w którym uczestniczyli również burmistrz Jacek Lelek, z-ca burmistrza Kazimierz Gizicki oraz dyrektor CKIS Wojciech Knapik, odśpiewaliśmy modlitwę harcerska, i pożegnaliśmy się harcerskim czuwaj.