Łomniczańska harcerska noc z duchami

W piątek 24 lutego 2017 o godzinie 1800 wyjechaliśmy z rynku starosądeckiego do Łomnicy na kolejną harcerską Noc z Duchami. O godzinie 1900 apelem rozpoczęliśmy imprezę. Po kominku o tematyce związanym z Dniem Myśli Braterskiej, jak poprzedniego roku zastępy zostały pomieszane losowo. Każdy z zastępów od tego momentu pracował na swoje punkty. Zadania były typowe z tematyki tajników harcerskich i zasad prowadzenia i pracy zastępowej. Musieliśmy wykonać proporzec, totem, plakat, wymyślić piosenkę zastępu i okrzyk. Zabawy i humoru nam nie brakowało z werwa ruszyliśmy do pracy by po 22.00 zrobić przerwę na posiłek. W programie były tez ćwiczenia z musztry, i dla wprawnych hardych było nocne wyjście terenowe. Harcerze którzy pozostali na miejscu zmagali się z ćwiczeniami na sali jako zajęcia sportowo ruchowe, a potem mieliśmy możliwość obejrzeć filmy miedzy innymi Czarne Stopy. Nad ranem wszystkie zastępy prezentowały swoje wykonane zadania. Po śniadaniu o 7.30 zakończyliśmy pełni wrażeń noc z duchami.