II Górski rajd edukacyjno-historyczny szlakami partyzantów oddziału „Żandarmerii” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej

II Górski rajd edukacyjno-historyczny

szlakami partyzantów oddziału „Żandarmerii”

Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej

 

 

Termin: 29-30 kwietnia 2017 r.

Organizatorzy rajdu: Stowarzyszenie „Żandarmeria” z Sądecczyzny, Stowarzyszenie Miłośników Historii, 1. PSP Nowy Sącz

Współpraca: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie

 

Plan rajdu (skrócony):

 

Sobota, 29 kwietnia 2017 r.:

9.00: zbiórka w Łomnicy Zdroju (przystanek leśniczówka, ostatni przystanek autobusowy w miejscowości). Pozostawienie bagażu do przewiezienia do bazy rajdu w Barcicach. Wydanie:  map, kryptonimów, haseł, instrukcji, odprawa uczestników.

9.30: Wyruszenie 1. patrolu na trasę: Łomnica Zdrój – Hala Łabowska – Wierch nad Kamieniem – Hala Pisana – Jaworzyna Kokuszczańska – Cyrla – Za Halą – Zamczysko – Życzanów – Facimiech

18.30-20.40: Dojście do bazy w Barcicach i obiadokolacja.

21.00: Wykład pt. „Żandarmeria” PPAN oraz prezentacja umundurowania wraz z charakterystyką oddziałów niepodległościowych działających na Sądecczyźnie w latach 1945-1955.

22.00-24.00: Śpiewanie patriotyczne przy ognisku. Dla chętnych: ćwiczenia wojskowe, nauka musztry.

 

 

Niedziela, 30 kwietnia 2017 r.:

7.00 Msza św. w kościele parafialnym w Barcicach

8.00 Śniadanie

8.30 Zbiórka i apel

9.00 Wydanie prowiantu i wyjście 1. patrolu na trasę: Barcice – Wola Krogulecka – Wysoki Groń – Nad Garbem – Wilcze Doły – Makowica – Wola Krogulecka

16.00-17.00 Powrót patroli do bazy rajdu w Barcicach. Podsumowanie rajdu, rozdanie nagród i dyplomów, podziękowania. Apel Poległych na zakończenie rajdu.

 

Wskazówki i wytyczne:

Podczas przejścia trasy zostaną odtworzone warunki 1948 r. – uczestnicy będą moli doświadczyć lub uniknąć zasadzek, a na poszczególnych punktach będą mieli do wykonania zadania wymagające wczucia się historyczny charakter wydarzeń. Spryt, koncentracja, sprawność fizyczna oraz wiedza pomogą grupom rajdowym przebrnąć niepostrzeżenie. Znajomość terenu i umiejętności związane z przysposobieniem obronnym, jak np. sanitarka, będą dodatkowym atutem.

 

Grupy rajdowe punktowane będą także pod kontem należytego zachowania, zgodnie z obowiązującymi zasadami konspiracji – cisza podczas przemarszu, zachowanie ostrożności, poruszanie się z tzw. przednią czujką, należyta zbiórka na przystankach rajdu, szybkość  wykonywania zadań.