Szkolne koło LOP zakończyło zbiórkę zużytych baterii.

Szkolne koło LOP zakończyło zbiórkę zużytych baterii.

Tradycją w naszej szkole są coroczne zbiórki zużytych baterii. Celem tych akcji jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jakimi są zużyte baterie. Z racji swego przeznaczenia oraz składu chemicznego są one bardo szkodliwe. Zawierają wiele metali ciężkich takich jak: ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. Substancje zawarte w bateriach mogą zanieczyszczać  wodę i glebę, powodując zagrożenia dla środowiska naturalnego, dlatego nie należy wrzucać  baterii do pojemników z innymi odpadami, lecz zbierać je selektywnie. Baterie zebrane w szkole są odbierane przez firmę REBA, która przekazuje je do zakładu utylizacji, gdzie są poddawane procesowi  unieszkodliwienia i odzysku.

W tym roku szkolnym zebrano 141 kg zużytych baterii.

Autor: Anna Rybińska