Nauczyciele

Robert Janek

wychowawca, przyroda, zajęcia techniczne

Konsultacje: środa 9.50 – 10.35

s. Elżbieta Kwaśnik

religia

Anna Grabek

język polski

Konsultacje: środa 9.50 – 10.35

Anna Nalepa

język angielski

Konsultacje: wtorek 9.50 – 10.35

Andrzej Nicpoński

historia i społeczeństwo

Konsultacje: środa 9.50 – 10.35

Agata Plata

matematyka

Konsultacje: wtorek 11.45 – 12.30

Bogumiła Pasoń

plastyka

Konsultacje: środa 8.55 – 9.40

Stanisław Dąbrowski

muzyka

Konsultacje: środa 9.50 – 10.35

Wiesław Warcholak

zajęcia komputerowe

Konsultacje: wtorek 10.45 – 11.30

Zdzisław Wojnarowski

wychowanie fizyczne

Robert Rams

wychowanie fizyczne

Konsultacje: środa 8.55 – 9.40