Nauczyciele

Lucyna Wojnarowska

wychowawca, edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje: wtorek 12.35-13.20

s. Elżbieta Kwaśnik

religia

Katarzyna Gurgul

język angielski

Konsultacje: środa 10.45 – 11.30