Rocznik 2016/2017
Klasa 2D
Wiadomości z klasy 2D

III miejsce dla ucznia 2d w gminnym konkursie

Dnia 9 czerwca 2017r. w starosądeckim Gimnazjum im. Słowackiego miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom V edycji gminnego konkursu „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II” pod honorowym patronatem Burmistrza Starego Sącza .

Temat konkursu brzmiał: TOTUS TUUS MARIA, TOTUS TUUS.., ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II PAPIEŻEM FATIMY i nawiązywał do setnej rocznicy objawień fatimskich.

Klasę 2d reprezentował Dawid Hyclak zdobywając III miejsce w kategorii dzieci szkół podstawowych od I do III klasy, za interpretację utworu poetyckiego Jana Pawła II .

GRATULACJE !

Galeria zdjęć

Zobacz także