Strona główna
Goście SP1
Goście szkoły

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA – HONOROWYM GOŚCIEM SP1

              W dniu 12 maja 2017  starosądecką Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera odwiedził uhonorowany tytułem „Urzędnika przyjaznego dzieciom” - burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek. Obecność wyjątkowego gościa związana była z obchodami 12 rocznicy nadania instytucji imienia wybitnego filozofa, księdza, profesora.

              Zabierając głos, włodarz Grodu św. Kingi, złożył gratulacje Dyrekcji, uczniom i nauczycielom, którzy w trosce o młode pokolenie wdrażają w szkole projekty i programy dydaktyczno – wychowawcze, życząc zapału do nauki i dalszej pracy.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka