SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „1” „budzi serca” uczestników Tischneriady 2017

     

          W maju 2017  roku SP1 zainaugurowała działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu „Budzimy serca”, nad którym honorowy patronat sprawuje Pani Ewa Zielińskaprzewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu. Pomysłodawczyniami inicjatywy są nauczycielki starosądeckiej „1”: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka. Projekt do realizacji złożył uczeń klasy VI a Wojciech Kurzeja w trakcie I sesji Rady Uczniów II etapu w sali obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu. W dniu 9 maja 2017 roku – na mocy podjętej przez nastoletnich radnych SP1 Uchwały nr 16/05/2017 - wniosek uczniów przyjęto do realizacji.

               Tischneriada 2017 stała się znakomitą okazją do włączenia się do akcji na rzecz potrzebujących pomocy.

Aktywni wolontariusze SP1 w dniu 27 maja 2017 roku „budzili serca” społeczności szkolnej: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, opiekunów dzieci, gości festynu oraz rówieśników, zapraszając do pomocy. Podczas Tischneriady - Szkolny Klub Wolontariatu „Budzimy serca”, którego opiekunkami są nauczycielki: pani Jadwiga Postawa i pani Renata Jasińska Nowacka wraz z Radą Rodziców, którą reprezentują: pani Beata Kurzeja i pani Anna Tokarczyk, koordynowali następujące akcje charytatywne:

- wsparcie Hospicjum dla Dzieci im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie (wpłaty wg uznania darczyńców),

- pomoc dla uczennicy SP1 Oliwii Kurzei (loteria fantowa koordynowana przez Radę Rodziców - wpłaty wg uznania darczyńców),

- wsparcie fundacji AKOGO powołanej przez aktorkę - panią Ewę Błaszczyk i kliniki "Budzik" (sms na nr: 75250 o treści: BUDZIMY, koszt: 6,15 zł z VAT; całkowity dochód netto z usługi operatorzy przeznaczają na cele statutowe fundacji),

- adopcja niedźwiedzia w ramach akcji fundacji WWF ( wpłaty symboliczne, np. 10, 20, 50 groszy - 1 zł.).

              Akcje zainicjowane przez Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Radę Rodziców SP1 gratyfikowano słodkim upominkiem przygotowanym przez Radę Pedagogiczną oraz rodziców dzieci.                                                     

                                Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

Galeria zdjęć