Strona główna
Goście SP1
Rodzina Patrona

RODZINA PATRONA SP1 – GOŚCIE TISCHNERIADY 2017

Tischneriadę 2017, II w ponad 50 - letniej historii szkoły festyn rodzinny, swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele rodziny księdza profesora Józefa Tischnera – Państwo Halina i Tomasz Tischnerowie, reprezentujący starosądecką gałąź rodziny Patrona SP1.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka