Strona główna
Wiadomości

Uczennice naszej szkoły na Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej

                      W poniedziałek 11 grudnia trzy uczennice naszej szkoły: Julia Rachwalik,    Paulina Miśkowiec i Monika Witowska wzięły udział w Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej w Szkole Podstawowej w Przysietnicy.

Dziewczęta miały okazję zaprezentować swoje zdolności wokalne występując jako solistki przed jury i zgromadzoną publicznością. Mogły też podziwiać wystąpienia uczniów innych szkół naszej Gminy.

Spotkaniu towarzyszyła ciepła, radosna atmosfera, duch modlitwy, zaduma i refleksja. Uczestnicy mieli również okazję nawiązać nowe znajomości i relacje koleżeńskie.

Na zakończenie pan dyrektor Aleksander Łukasik i pani przewodnicząca Rady Miejskiej                   w Starym Sączu Ewa Zielińska wręczyli zarówno laureatom jak i wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy  oraz nagrody rzeczowe.

Ponieważ w konkursie nie było przegranych, wszyscy uczniowie opuszczali spotkanie                       z zadowoleniem i uśmiechem na twarzach, niektórzy z nadzieją, że za rok znów będą mogli się spotkać.

Opracowała: L. Wójcik