Wywiadówka śródokresowa

10 IV 2018

wtorek

16.30 – 18.00

II etap

wywiadówka śródokresowa

11 IV 2018

środa

I etap