Strona główna
Projekty i programy
Przygoda z nauką w murach UJ

Naukowiec UJ dr hab. Łukasz Tischner wykładowcą uczniów SP1

              SP1 w hołdzie Patronowi – pod takim hasłem w dniu 20 marca 2018 roku zaplanowano prelekcję dla uczniów starosądeckiej SP1. Uniwersytecką edukację uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”, stanowiącą element współpracy pomiędzy Alma Mater Jagiellonica a Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, zaplanowały nauczycielki „1”, koordynatorki szkolnej inicjatywy: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka.

              Starosądeczanie gościli w siedzibie Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gościem honorowym uczniów SP1 był naukowiec Pan dr hab. Łukasz Tischner, historyk literatury, publicysta, tłumacz, krytyk jazzowy, absolwent filologii polskiej UJ, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku, autor książek poświęconych twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza, reprezentant Rodziny Tischnerów zasiadający w Radzie Programowej Dni Tischnerowskich, przedstawiciel Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

              Bratanek Patrona starosądeckiej SP1, wspominając słynnego wuja, podkreślał: „Nie lubił leniuchowania, marnowania czasu”, „Zawsze był ciekaw, jak dzieci odbierają świat”, „To był ukochany wujek do rozmowy i do zabawy”. Spotkanie z honorowym gościem starosądeckiej młodzieży stanowiło znakomitą okazję do poznania preferowanego przez Patrona świata wartości. „Studenci” uczestniczący w wykładzie „Starosądeckie pejzaże ks. prof. Józefa Tischnera” poznali miejsca Grodu św. Kingi bliskie najwybitniejszemu mieszkańcowi Starego Sącza. W osobistych wspomnieniach o Patronie SP1 gość uczniów przywołał także wyjątkową atmosferę odprawianych przez ks. Józefa Tischnera mszy św. dla dzieci w kościele św. Marka.

               Naukowiec Uniwersytetu Jagiellońskiego  Pan dr hab. Łukasz Tischner - strażnik filozoficznej, duszpasterskiej, literackiej oraz publicystycznej spuścizny ks. prof. Józefa Tischnera - zaznaczył, że to właśnie stryjowi zawdzięcza rozbudzenie pasji filozoficznej i zainteresowanie naukami humanistycznymi. Wykładowca wychowanków SP1 zarekomendował dzieciom publikację Patrona: „Niewielkie pomieszanie klepek” - dziennik prowadzony przez młodego Józefa Tischnera w latach 1944- 1949 pozwalający poznać wybitnego myśliciela w momencie rodzenia się jego zainteresowań i fascynacji.

              Spotkanie poświęcone Patronowi szkoły - entuzjaście dialogu w życiu publicznym, pasjonatowi filozoficznej refleksji nad życiem ludzkim, zwolennikowi idei solidarności oraz obrońcy godności człowieka - pozwoliło młodzieży spojrzeć na postać Patrona  przez pryzmat jego zainteresowań literaturą, filozofią, nauką, kulturą, a przede wszystkim drugim człowiekiem. 

             Gość uczniów - Pan dr hab. Łukasz Tischner, popularyzator intelektualnego dorobku ks. prof. Józefa Tischnera, podpisał również - na pamiątkę wyjątkowego spotkania - prace naukowe: książkę poświęconą pamięci ks. prof. Józefa Tischnera pt. „Gombrowicza milczenie o Bogu” oraz publikację zatytułowaną „W ogrodzie świata” dedykowaną uniwersyteckiemu nauczycielowi - Mistrzowi prof. Aleksandrowi Fiutowi zaprzyjaźnionemu z Noblistą Czesławem Miłoszem.

              Bratankowi Patrona szkoły reprezentującemu Uniwersytet Jagielloński - w imieniu Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu Pani mgr Elżbiety Bodziony - podziękowanie złożyły koordynatorki projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”, uczniowie oraz reprezentująca Radę Rodziców pani mgr Beata Kurzeja.

              Dr hab. Łukasz Tischner przyjął również zaproszenie do odwiedzenia Grodu św. Kingi.

              Wycieczkę honorującą Patrona SP1 kontynuowano w siedzibie Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. „Studenci” podróżujący szlakiem autora „Etyki Solidarności” odwiedzili instytucje, w których przechowywane są osobiste archiwa: prof. Romana Ingardena - wybitnego filozofa, estetyka, etyka, teoretyka sztuki i literatury – uniwersyteckiego Mistrza filozofa Józefa Tischnera oraz  prof. Izydory Dąmbskiej - filozofa, logika, epistemologa, korektorki  publikacji naukowych autora książek tj.: „Myślenie według wartości”, „Nieszczęsny dar wolności”, „Ksiądz na manowcach”, „Świat ludzkiej nadziei”. W gmachu PAN i PAU starosądeckiej młodzieży zaprezentowano również prywatną korespondencję zaprzyjaźnionej z ks. Tischnerem poetki Haliny Poświatowskiej.

              Celem edukacyjnego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”, w którym uczestniczą reprezentanci klas VI – VII, jest ukazanie walorów edukacji jako interdyscyplinarnej wiedzy w służbie dla wychowania odpowiedzialnego, kulturalnego człowieka oraz kształcenie u młodzieży wrażliwości intelektualnej opartej na prymacie wartości kulturowych, duchowych i estetycznych.

              Wycieczka  „W hołdzie Patronowi” promowała także Szkolny Program Wychowawczy.

Jadwiga Postawa

Renata Jasińska Nowacka

Galeria zdjęć