Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Rektor UJ – patronem projektu SP1

Rektor UJ – patronem projektu SP1

Treść

W roku szkolnym 2015/2016 – z inicjatywy nauczycielek „1”: Pani Renaty Jasińskiej - Nowackiej i Pani Jadwigi Postawy, za zgodą władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wdrożyła autorski projekt „Przygoda z nauką w murach UJ”, nawiązując współpracę z najstarszą uczelnią wyższą w Polsce.

Celem projektu dydaktycznego „Przygoda z nauką w murach UJ” jest ukazanie walorów nauki jako wiedzy interdyscyplinarnej, a misją  poszukiwanie sojuszników w inteligentnej edukacji ucznia oraz kształcenie u dzieci wrażliwości intelektualnej opartej na prymacie wartości kulturowych, duchowych i estetycznych.

Od roku szkolnego 2019/2020 honorowy patronat nad ambitnym  projektem naukowym - realizowanym decyzją Dyrekcji szkoły: Pani Elżbiety Bodziony - dyrektor starosądeckiej SP1 i Pani Barbary Dyrek - wicedyrektor „1” jako innowacja pedagogiczna -  sprawował będzie Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak - polski lekarz chirurg, profesor nauk medycznych. Jego Magnificencja - 305. Rektor Alma Mater Jagiellonica - patronując licznym wydarzeniom naukowym i kulturalnym, wyróżnił starosądecką „1”, doceniając wartość edukacyjnej inicjatywy, promocję projektu, pracę nauczycieli koordynujących współpracę SP1 z UJ w zakresie realizacji zadań popularyzujących naukę  oraz zaangażowanie społeczności SP1 - nastoletnich studentów UJ.

W piśmie z dnia 3 czerwca 2019, finalizującym procedurę ubiegania się o patronat, asygnowanym do Pani Elżbiety Bodziony – dyrektor szkoły, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego podkreślił, iż cenne projekty SP1 podnoszą świadomość o historii UJ w Krakowie.

Inicjatorem objęcia SP1 patronatem Jego Magnificencji był Dział Promocji UJ monitorujący współpracę starosądeckiej szkoły podstawowej z krakowską uczelnią wyższą. Dokumentację koordynatorów projektu pod względem proceduralnym weryfikowało Biuro Rektora UJ.

Zgodnie z założeniami regulaminowymi: Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Uniwersytetu, a także dla nauki i kultury polskiej.

 Patronat Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka  przyznany starosądeckiej SP1 stanowi honorowe wyróżnienie, podkreślające wyjątkowy charakter dydaktycznej inicjatywy.

 

Jadwiga Postawa

 

767575