Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

„1” w ogólnopolskim programie „Szkoła Tolerancji”

„1” w ogólnopolskim programie „Szkoła Tolerancji”

Treść

We wrześniu 2017 roku – z inicjatywy nauczycielek: mgr Jadwigi Postawy i mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej  – za zgodą Dyrekcji szkoły -  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu została zgłoszona do ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Starosądecka SP1 została zakwalifikowana do programu „Szkoła Tolerancji” i znalazła się w gronie 80 polskich szkół podstawowych realizujących inicjatywę. Programowi partneruje Ambasada USA w Polsce.

Celem programu jest zachęcanie młodzieży do poszukiwania współczesnych patriotów w rodzinnych miejscowościach uczniów i ich najbliższym środowisku. Ogólnopolskiej kampanii przyświecają hasła: WOLNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, DIALOG I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE. W ramach realizacji programu koordynatorki: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka wraz z uczniami „1” realizować będą certyfikowany projekt „Dzień Patrioty i Patriotki XXI wieku”. Udział SP1 w projekcie stanowi kontynuację inicjatyw autorskiego projektu „Ojczyzna – na start!” wdrażanego w szkole w bieżącym roku szkolnym.

Zaplanowane w SP1 atrakcje edukacji patriotycznej zainaugurują obchodzone w roku 2018 stulecie Odzyskania Niepodległości.

Zapraszamy do współpracy zainteresowanych nauczycieli SP1.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka

 

767575