Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

„A to Polska właśnie!”

„A to Polska właśnie!”

Treść

           

             Słowa Poety, bohatera lektury „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, zaliczanego do czwartego wieszcza narodowego, stanowiły motto szkolnego konkursu plastycznego zaproponowanego uczniom starosądeckiej SP1 przez koordynatorki projektu „Ojczyzna – na start!” – nauczycielki: mgr Jadwigę Postawę i mgr Renatę Jasińską Nowacką.

              Inicjatywa starosądeckiej „1”, zgłoszona oficjalnie -  za zgodą Dyrekcji szkoły -  i opublikowana  na stronie www.prezydent.pl , stanowi kontynuację działań promujących w szkole Narodowe Czytanie lektury roku.

              Jury konkursu, koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariatu: : mgr Renata Jasińska Nowacka i mgr Jadwiga Postawa oraz koordynatorki wspierające inicjatywy SzKW: pani mgr Liliana Królikowska oraz pedagog pani mgr Grażyna Kałuzińska, wyłoniło spośród zgłoszonych prac 6 zwycięskich „obrazów Polski”.

Oto zwycięzcy:

Emilia Deja z klasy V a – I miejsce

Beniamin Buchman z klasy VII a – I miejsce

 

Joanna Zagórowska z klasy IVd – II miejsce

Joanna Szewczyk z klasy IVd – II miejsce

 

Emilia Sołtys z klasy IVd – III miejsce

Wiktoria Golonka z klasy IVd – III miejsce

 

J. Postawa, R. Jasińska Nowacka

798674