Strona
Wiadomości z klasy 3C

,,POLA NADZIEI'' - ,,Żonkilowa kartka''

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu wzięli udział w akcji ,,Pola nadziei''. zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Sądeckie Hospicjum. Dzieci klas drugich i trzecich przygotowując prace do konkursu plastycznego pt. ,,Żonkilowa kartka'', wykorzystali język sztuki do wyrażenia pozytywnych uczuć wobec innych ludzi oraz wyzwolili wrażliwość i wdrożyli się do otwartości na postawę wolontaryjną.

Galeria zdjęć