Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Z wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego na szlaku nauki i przygody

Z wykładowcą  Uniwersytetu Jagiellońskiego  na szlaku nauki i przygody

Treść

             

             

              Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w stolicy Małopolski – Krakowie,  jedyna tego rodzaju instytucja w Polsce popularyzująca wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych stała się w dniu 19 maja 2017 roku celem edukacyjnej wycieczki uczniów starosądeckiej SP1 - Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera. Odwiedzając muzeum, „studenci” poznali miejsce pracy swojego uniwersyteckiego wykładowcy dr. hab. Janusza Mierzwy, pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w latach 2013 – 2015 pełnił funkcję dyrektora  Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.           

               Wycieczkę wdrożono w ramach autorskiego projektu „Przygoda z nauką…”  organizowanego z inicjatywy nauczycielek SP1: pani mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej i pani mgr Jadwigi Postawy w celu uatrakcyjnienia edukacji szkolnej.

Siedziba krakowskiego Muzeum AK została wyróżniona w kategorii „obiekt zabytkowy”. Inwestycja przy ulicy Wita Stwosza pokazuje, jak łączyć walory obiektu zabytkowego oraz nowe trendy w muzealnictwie z potrzebami różnych grup odbiorców – oceniła kapituła nagrody wyróżniająca Muzeum AK w Krakowie w konkursie „Lider dostępności”.

              Szóstoklasiści starosądeckiej SP1 zwiedzili fascynującą ekspozycję Muzeum Armii Krajowej oraz zapoznali się z dziejami Polskiego Państwa Podziemnego w okresie II wojny światowej na tle polskich tradycji niepodległościowych, uczestnicząc w edukacyjnej wycieczce „Krakowskim szlakiem bohaterów narodowych”.  W gmachu niezwykłego w kulturze polskiej miejsca zgromadzono ponad kilkanaście tysięcy muzealiów stanowiących dar żołnierzy AK i ich rodzin. Eksponaty muzealne to pamiątki historyczne, często o charakterze eksponatów-relikwii.

Zgodnie z założeniami organizatorów i zaaprobowanym scenariuszem historycznym nowoczesna ekspozycja multimedialna, którą mieli przyjemność obejrzeć starosądeccy miłośnicy nauki, podzielona została na tematyczne przestrzenie wystawiennicze.

              Przewodnikiem młodych starosądeczan – uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera – po magicznej ekspozycji bezcennych, historycznych eksponatów był pracownik UJ i Muzeum AK, doktorant wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego dr. hab. Janusza Mierzwy - Pan mgr Mateusz Gawlik, który w dniu 4 listopada 2016 roku w uniwersyteckiej auli im. ks. prof. Józefa Tischnera wygłosił dla starosądeckich „studentów” wykład zatytułowany: „Żołnierze Wyklęci. Żołnierze Niezłomni.” Uczniowie SP1 zwiedzili dziedziniec budynku Muzeum Armii Krajowej – dawnego elementu Twierdzy Kraków, zbudowanego jako stanowisko dowodzenia Twierdzy w 1911 r.

              Na parterze gmachu muzeum uczestnicy projektu „Przygoda z nauką…” poznali historię II RP, przebieg kampanii wrześniowej i życie w obozach jenieckich, zobaczyli m.in. rekonstrukcję niemieckiego czołgu Vickers (wykonaną z oryginalnych części czołgu zniszczonego w 1939 roku) oraz baraki dla jeńców.

              Na poziomie I podziwiano główną część wystawy dotyczącą Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

Z zainteresowaniem oglądano zachowane - archiwalne zdjęcia, dokumenty,  rzeczy codziennego użytku. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - pasjonaci nauki i przygody z uwagą przyglądali się kadłubowi amerykańskiego Halifaxa, który dokonywał zrzutów dla żołnierzy AK. Uwagę dzieci przykuła również słynna rakieta V-2.

              W gmachu muzeum „studenci” wzięli udział w  warsztatach  zatytułowanych „W szeregach Armii Krajowej”.

Uczestnicy projektu „Przygoda z nauką…”, podopieczni doktoranta UJ Pana mgr Mateusza Gawlika uczyli się m.in. szyfrować wiadomości. Podczas zajęć wykładowca młodych „studentów” zaprezentował starosądeckim pasjonatom wiedzy  archiwalne zdjęcia, dokumenty, przedmioty codziennego użytku oraz banknoty - emitowane oficjalnie i podrabiane konspiracyjnie. Uczestnicy edukacyjnego projektu, realizując scenariusz warsztatów, dowiedzieli się: jak wyglądały realia okupacyjnego życia, jaką działalność prowadziło Polskie Państwo Podziemne, czym zajmowali się żołnierze AK, w jaki sposób zachowywano łączność na okupowanym obszarze, czym zajmowała się komórka legalizacyjna, jak działały tajne zakłady poligraficzne, w jaki sposób szyfrowano wiadomości i je kolportowano, na czym polegała działalność sabotażowa, a na czym dywersyjna. Szczególną uwagę „studentów” skupiła wyeksponowana w gmachu Muzeum Armii Krajowej unikatowa kolekcja broni dr. Stanisława Wcisły. Rolę przewodnika po muzeum pełniła także Pani mgr Katarzyna Mazur reprezentująca Dział Edukacji, Promocji i Projektów Muzeum Armii Krajowej.             

              Misją ekspozycji, którą zwiedzali uczniowie Grodu św. Kingi, jest ukazanie życia narodu, który pod okupacją niemiecką i sowiecką kontynuował byt państwowy w postaci Polskiego Państwa Podziemnego, jako fenomenu na skalę światową oraz
 ukazanie osobistego wymiaru wojny poprzez losy poszczególnych osób ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy AK, ich postaw, motywacji i działań.
              „Studenci UJ” biorący udział w autorskim projekcie dydaktycznym „Przygoda z nauką…” mieli  okazję poznać niezwykłe miejsce. W skali kraju Muzeum Armii Krajowej, obok Muzeum Powstania Warszawskiego, jest najważniejszym muzeum czynu zbrojnego Polski Walczącej w XX wieku, jest też jedyną tego typu placówką na świecie, ukazującą całokształt tematyki związanej z Armią Krajową i Polskim Państwem Podziemnym.

Jadwiga Postawa , Renata Jasińska Nowacka

805392