Strona główna
Projekty i programy
Kreatywny nastolatek

Kreatywność jest zdolnością do tworzenia nowych rozwiązań.

Na całym świecie reformuje się systemy edukacji w celu lepszego przygotowania młodych ludzi na wyzwania, jakie przed nimi stoją w XXI w., a w wielu krajach kreatywność jest uznawana za jeden z głównych priorytetów. Myślenie i zachowanie kreatywne ożywiają proces uczenia się, dostarczają motywacji do podejmowania wyzwań i zwiększają poczucie własnej wartości i pewność siebie u uczniów.

Stronę „Kreatywny nastolatek” oddajemy do dyspozycji naszych podopiecznych, promując wartościowe inicjatywy uczniów SP1.

Jadwiga Postawa, Renata Jasińska Nowacka