Strona główna
Wiadomości

KOMUNIKAT !

W nawiązaniu do pisma otrzymanego od Burmistrza Starego Sącza informujemy, że w związku z dostosowaniem obecnie funkcjonującej struktury szkolnej do nowych rozwiązań ustrojowych oświaty, zapoczątkowanych w roku szkolnym 2017/2018 oraz na mocy przepisów art. 205 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe ( Dz. U. 2016 poz.60), w roku szkolnym 2018/2019 planuje się wskazanie uczniom obecnych klas: 3b, 3c, 3e, 6a i 6c miejsce realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

Niniejsze zmiany podyktowane są większością uczniów danego oddziału zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2.