Strona główna
Wiadomości

„Rok dla Niepodległej” w SP1

 

               Żołnierze Niezłomni  - ścigani, chwytani, prześladowani, więzieni i bestialsko mordowani przez władze komunistyczne - stali się bohaterami lekcji edukacji patriotycznej zorganizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w dniu 12 kwietnia 2018 roku z inicjatywy nauczycielek: mgr Jadwigi Postawy i mgr Renaty Jasińskiej Nowackiej.

              Bohaterowie Niezłomni „walczyli na przekór jałtańskiej kapitulacji zachodnich aliantów. Walczyli o suwerenne państwo, o żołnierski honor, o prawo do normalnego życia. Walczyli z nadzieją, że sprawiedliwość zwycięży, a kara dosięgnie sowieckich okupantów i ich polskich kolaborantów. Chociaż dziś nazywamy ich żołnierzami wyklętymi, oni sami uważali się tylko za żołnierzy słusznej sprawy. Wielu z nich walczyło do końca, do śmierci z rąk wroga. Często nadal nie znamy ich grobów. Ale byli sumieniem Polski i dla następnych pokoleń wysoko wyznaczyli miarę wierności Ojczyźnie.”

             Prelekcję o działalności antykomunistycznego podziemia niepodległościowego i tragicznych losach żołnierzy - bohaterów stawiających niezłomny opór przeciwko sowietyzacji kraju ojczystego i podporządkowaniu Polski ZSRR w latach powojennych -zaprezentował uczniom gimnazjalista Jakub Lelek uczestniczący w realizacji szkolnego projektu „Absolwenci SP1 dzieciom”. Wychowanek starosądeckiej „1” przyjął zaproszenie nauczycieli koordynujących inicjatywy autorskiego projektu „Ojczyzna - na start!” zainicjowanego w związku z ogłoszeniem przez MEN roku szkolnego 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

              Wykład  pasjonata historii XX wieku uzupełniała prezentacja multimedialna poświęcona Żołnierzom Niezłomnym. Fascynująca opowieść młodego historyka stanowiła wstęp do odkrywania nieznanych kart wojennej i powojennej historii Polski.

            Lekcję patriotyzmu zainaugurował rekomendowany przez IPN film „Niezwyciężeni” stanowiący animowaną historię walki Polaków o godność, wolność, niepodległość w czasach II wojny światowej aż do upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku.

              W spotkaniu zorganizowanym w gmachu Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu uczestniczyli uczniowie klas: V a, VI b oraz delegaci klasy VI a i VII a wraz z opiekunami. Bohaterami dnia reprezentującymi duchowy Panteon Chwały Polskiego Czynu Niepodległościowego byli: Danuta Siedzikówna - „Inka”, rotmistrz Witold Pilecki - „Witold”, major Józef Kuraś - „Ogień”, major Mieczysław Dziemieszkiewicz - „Rój”, Józef Franczak - „Lalek”.

              Losy Niezłomnych Polaków - do których nawiązał w wykładzie absolwent SP1 - stanowiące świadectwo prawdy o niezwykłej odwadze i przywiązaniu do ideałów wolności, sprawiedliwości, godności i niepodległości w okrutnych czasach Polski powojennej stały się znakomitą okazją do kształtowania etosu i patriotyzmu młodego pokolenia uczniów starosądeckiej „1”. Wykład pozwolił także uwrażliwić młodych ludzi na sens słów Zofii Nałkowskiej: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”.

              Prelekcja zatytułowana Bohaterowie Niezłomni – w imię polskości” promuje  starosądecką „1”, która w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczy w ogólnopolskim konkursie inicjatyw patriotycznych pod patronatem MEN.

              Spotkanie z dramatyczną przeszłością Ojczyzny stanowi hołd wychowanków Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu dla wszystkich Żołnierzy Niezłomnych, których na długie lata wyklęto z historii Polski…

Jadwiga Postawa

Renata Jasińska Nowacka

Galeria zdjęć