Strona główna
Wiadomości

Młodzież SP1 w projekcie „Odyseja pasjonatów”

               W dniu 9 maja 2019 roku gościem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – wyróżnionej 8 lutego br. na gali patriotycznie zaangażowanych szkół w Sejmie RP  zaszczytnym mianem „Szkoły Niepodległej” -  był Pan Artur Franczak - dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, pasjonat dziejów Polski, popularyzator wielokulturowej historii Nowego Sącza oraz kultury żydowskiej, prezes Stowarzyszenia Profesjonalnego Samorządu, przedstawiciel programu historycznego realizowanego w ramach Fundacji Nomina Rosae „Sądecki Sztetl”, koordynator edukacyjnego projektu Urzędu Marszałkowskiego „Ciemności kryją Ziemię”, któremu  partnerują m.in. : Rada opiniotwórczo – doradcza ds. edukacji o Holocauście przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Muzeum Etnograficzne w Krakowie i Fundacja Nomina Rosae.

              W naukowej konferencji  zatytułowanej „Auschwitz-Birkenau – z kart historii II wojny światowej” uczestniczyli uczniowie klas: VI a, VII b i VIII a. Patriotycznie zaangażowanej młodzieży towarzyszyli nauczyciele: Pani Urszula Dzięga, Pani Beata Kurzeja – przedstawiciel Rady Rodziców, koordynatorka szkolnego projektu edukacyjnego „Ciemności kryją Ziemię”, Pan Grzegorz Gryźlak oraz koordynatorki projektu „Odyseja pasjonatów”: Pani Renata Jasińska – Nowacka i Pani Jadwiga Postawa . W poruszającej opowieści na temat nazistowskiego obozu koncentracyjnego - znajdującego się na liście światowego dziedzictwa UNESCO - gość uczniów SP1 nawiązał do nieznanych powszechnie faktów związanych z historią „fabryki śmierci” – symbolu Holocaustu.

              Autorskie spotkanie z cyklu „Intelektualne horyzonty”  z Panem Arturem Franczakiem zaplanowano w ramach autorskiego projektu „Odyseja pasjonatów” koordynowanego we współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Prelekcja stanowiła inaugurację wizyty młodzieży starosądeckiej „1” w dniu 10 maja 2019 roku w Auschwitz – Birkenau – niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym.

              Edukacyjne sympozjum swoją obecnością zaszczycili: dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu: Pani Maria Sosin, wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Pani Urszula Sadowska,  dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania dr Mariusz Żaba.

              W imieniu  Dyrekcji: Pani Elżbiety Bodziony – dyrektor starosądeckiej SP1 i Pani Barbary Dyrek – wicedyrektor „1” wychowankowie szkoły wręczyli prelegentowi dyplom honorujący zaangażowanie na rzecz edukacji młodego pokolenia.

Było to kolejne już spotkanie promujące dydaktyczną współpracę starosądeckich instytucji. Poprzednio gośćmi wychowanków SP1 byli:

- brat Patrona szkoły ks. prof. Józefa Tischnera - Pan mgr Kazimierz Tischner,

- historyk, publicysta – Pan dr Łukasz Połomski,

- absolwentka judaistyki UJ – Pani mgr Gabriela Jastrzębska,

- pisarz, naukowiec, wykładowca UJ, sekretarz Noblistki Wisławy Szymborskiej – Pan dr hab. Michał Rusinek.

Honorowy patronat nad projektem sprawuje Pan Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza.

Jadwiga Postawa