Strona główna
Wiadomości

SP1 praskim szlakiem historii

20 września 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - uczestnicy edukacyjnej wycieczki podróżujący do Pragi, stolicy Czech  - byli gośćmi patriotycznej wystawy National Memorial to the Heroes of the Heydrich Terror, popularyzującej historię jednego z najbardziej spektakularnych w dziejach II wojny światowej zamachów na przedstawiciela nazistowskich Niemiec.

Reinhard Heydrich – reprezentant elity III Rzeszy, słynny „kat Pragi”, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, organizator konferencji w Wannsee, autor opracowania „pełnego rozwiązania kwestii żydowskiej w niemieckiej strefie wpływów w Europie”, stał się celem ataku czeskich cichociemnych wyszkolonych w Wielkiej Brytanii.

Heydrich - cieszący się opinią trzeciego po Hitlerze i Himmlerze  dostojnika nazistowskich Niemiec  - był najwyższym urzędnikiem funkcjonującym na terenie Protektoratu Czech i Moraw. Do metropolii nad Wełtawą został wysłany z zadaniem złamania czeskiego ruchu oporu i przygotowania planów likwidacji narodu.

Po tym, jak zmarł w Pradze w dniu 4 czerwca 1942 roku, na skutek ran odniesionych w brawurowym zamachu, zaczęły się masowe wyroki śmierci i egzekucje ludności cywilnej, naziści w hołdzie dla Reinharda Heydricha określanego mianem Bestii i Archanioła Zła, systematyczne mordowanie Żydów nazwali Operacją Reinhard. Zdaniem historyków: „Heydrich fanatycznie nienawidził narodu żydowskiego. Jest uważany za jednego z głównych organizatorów Holocaustu”.

Poznając historię słynnej Operacji Antropoid przeprowadzonej w Pradze 27 maja 1942 roku, uczniowie starosądeckiej SP1 zwiedzili Sobór Świętych Cyryla i Metodego, w którym zostali zdekonspirowani wskutek zdrady i zabici przez oddziały SS zamachowcy – spadochroniarze czeskiego rządu emigracyjnego.

W prawosławnej katedrze, miejscu ukrycia niezłomnych patriotów Czech, uczniowie „1”, opiekunowie oraz organizatorki edukacyjnej wycieczki: mgr Renata Jasińska - Nowacka oraz mgr Jadwiga Postawa obejrzeli wystawę prezentującą historyczne wydarzenie oraz oddali hołd 7 czeskim bohaterom, przeciwko którym  naziści skierowali blisko 740 żołnierzy SS. Rolę przewodnika po praskiej historii wojennych Czech pełniła nauczycielka starosądeckiej „1” Jadwiga Postawa - koordynatorka szkolnego projektu „Ciemności Kryją Ziemię”.

Podróż szlakiem  historii II wojny światowej promowała udział SP1 w inicjatywie popularyzującej wojenne dzieje Europy. Projekt „Ciemności Kryją Ziemię”, któremu partneruje m.in. Rada opiniodawczo-doradcza ds. edukacji o Holokauście przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, objęty patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, warszawskiego Muzeum POLIN i Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, realizowany jest w starosądeckiej SP1 jako innowacja pedagogiczna.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Jadwiga Postawa