Strona główna
Wiadomości

SP1 w ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, uczestnicząca w roku szkolnym 2018/2019 w ogólnopolskim konkursie inicjatyw patriotycznych, koordynowanym przez nauczycielki SP1: mgr Renatę Jasińską – Nowacką i mgr Jadwigę Postawę, uhonorowana dniu 8 lutego 2019 roku w Sejmie RP certyfikatem i zaszczytnym tytułem Szkoły Niepodległej - podczas uroczystej gali szkół i instytucji oświatowych z udziałem: premiera Polski oraz marszałków Sejmu i Senatu - w bieżącym roku szkolnym dołączyła do grona uczestników ogólnopolskiego VII Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Inicjatywę - koordynowaną przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - zaplanowano w ramach współpracy starosądeckiej szkoły podstawowej z krakowską uczelnią wyższą.

Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej, doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę, kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego, rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

Społeczność „1” w ogólnopolskim projekcie koordynowanym przez nauczycielkę mgr Jadwigę Postawę współpracującą z polonistkami: mgr Anną Grabek i mgr Barbarą Trzop reprezentują uczniowie klas V – VIII: Kinga Adamek, Wiktoria Bołoz, Karol Brzęczek, Emilia Deja, Patrycja Dyas, Magdalena Dzięga, Karolina Gizicka, Miłosz Górz, Zuzanna Greczek, Patryk Kostrzeba, Karolina Marek,  Sandra Orłowska, Maria Popiela, Martyna Skoczeń, Patryk Szewczyk, Zuzanna Szymoniak, Karol Talar, Martyna Waligóra, Weronika Wajnert, Alicja Wójcik, Nadia Zychowicz.

Wśród uczestników inicjatywy figurują szkolni Mistrzowie Ortografii: Julia Jasińska z klasy VIId, Anna Lipka z klasy VIIIb, Jakub Nowak z klasy VIIIb.

Honorowy patronat nad inicjatywą, w której uczestniczą wychowankowie SP1, sprawują: Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Kurator Oświaty.

Jadwiga Postawa

Galeria zdjęć