Strona główna
Wiadomości

SP1 i UJ w Miesiącu Języka Ojczystego

      W dniu 17 stycznia 2020 roku gościem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - realizującej autorski projekt edukacyjny „ Przygoda z nauką w murach UJ” objęty honorowym patronatem Rektora UJ prof. dr. med. Pana Wojciecha Nowaka - była Pani Weronika Sikora reprezentująca Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia.

KNJS UJ jest formą działalności studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowanych szeroko pojętym językoznawstwem.
Misją KNJS UJ jest szerzenie wiedzy na temat językoznawstwa jako dziedziny interdyscyplinarnej we współczesnej humanistyce.

      W ramach inicjatyw Miesiąca Języka Ojczystego, zaplanowanych w dniach 21 lutego – 21 marca 2020, w starosądeckiej SP1 odbyły się warsztaty zatytułowane „Stereotypy mieszkają w języku”, w których uczestniczyli uczniowie klas V –VI.

 Podczas zajęć uczniowie mieli szansę odkryć, jak bardzo stronniczy jest język, którego używają na co dzień. Uczestnicy dydaktycznej inicjatywy zostali zapoznani z anegdotami o pochodzeniu stereotypów utrwalonych we frazeologizmach, dowiedzieli się, jak głęboko w strukturę gramatyczną wniknęły uwarunkowania kulturowe. Sprawdzili również, jak postrzeganie danej osoby lub zjawiska może się zmienić w zależności od modyfikatorów towarzyszących ich nazwom.

       Organizację spotkania z gościem  reprezentującym zaprzyjaźnioną z SP1 Alma Mater Jagiellonica zaplanowały koordynatorki projektu współpracy SP1 z UJ: pani Renata Jasińska – Nowacka oraz pani Jadwiga Postawa, autorki programu „Przygoda z nauką w murach UJ” stanowiącego innowację pedagogiczną.

/SP1/ Jadwiga Postawa.

Galeria zdjęć