Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Zakończenie roku szkolnego 2019/20 - informacja i harmonogram

Treść

 1. Zakończenie roku odbywa się  z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności i   bezpieczeństwa z zachowaniem  zasad sanitarnych (wytyczne MZ, MEN, GIS).
 2. Przed każda wchodząca grupą miejsce odbioru świadectw jest dezynfekowane.
 3. Odbierający świadectwa i nauczyciele mają założone maseczki, nauczyciele mają rękawiczki.
 4. Do szkoły wchodzą  uczniowie z zakrytymi ustami i nosem, (maseczką, przyłbicą – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką), dezynfekują ręce i kierują się do wyznaczonych klas odrębnymi ciągami komunikacyjnymi:

 

 • do sali 27-  wejściem głównym do budynku szkoły przez hol.
 • do sali 16-  wejściem od placu rekreacyjnego, wejście przy sklepiku szkolnym.
 • do sali 29 - wejściem głównym do budynku szkoły przez hol.
 • do sali 18 - wejściem od placu rekreacyjnego, wejście przy sklepiku szkolnym.
 • korytarz –  wejściem od strony hali

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

 1. W wyznaczonych salach wychowawcy klas rozdają uczniom świadectwa.
 2. Po skończonych spotkaniach z wychowawcami uczniowie udają się tymi samymi ciągami komunikacyjnymi do wyjścia. Zabrania się tworzenia zgromadzeń wokół szkoły.
 3. Dzieci  z klas 1- 3 odbierane są przez wychowawców przy wejściu do szkoły, również przez nich   sprowadzane są do wyjścia z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 4. W salach uczniowie zajmują wskazane przez wychowawców miejsca.
 5. Rodzice uczniów zostają na zewnątrz, w razie prośby o załatwienie ważnych formalności w sekretariacie mogą być pojedynczo wpuszczani przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 6. Na zakończenie roku mogą przyjść wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 7. Uczniowie nie mogą przyjść do szkoły, jeżeli przebywają w domach z osobami na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 8. Należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób przebywających w szkole.  Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą  przed rozpoczęciem spotkania  oraz po jego zakończeniu.

 

Godziny

 

Sala 27

Sala 16

Sala 18

Sala 29

Korytarz

(wejście od strony hali)

klasa

numer dziennika

klasa

numer dziennika

klasa

numer dziennika

klasa

numer dziennika

klasa

numer dziennika

8.00 – 8.30

1a

1-9

1b

1-9

2a

1-11

2b

1-11

3a

1-10

8.30 – 9.00

1a

10-18

1b

10-19

2a

12-22

2b

12-22

3a

11-21

9.00 – 9.30

3b

1-9

4b

1-6

5a

1-10

5d

1-10

5f

1-10

9.30 – 10.00

3b

10-17

4b

7-13

5a

11-21

5d

11-20

5f

11-20

10.00 – 10.30

6b

1-11

6c

1-10

6d

1-11

7a

1-12

7d

1-10

10.30 – 11.00

6b

12-23

6c

11-21

6d

12-22

7a

13-24

7d

11-20

11.00 – 11.30

7d

21-28

8b

1-11

8d

1-9

-

-

-

-

11.30 – 12.00

-

-

8b

12-22

8d

10-18

-

-

-

-

 

Ciepłych wakacji !

805391