Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Rodzinna Historia Holocaustu

Rodzinna Historia Holocaustu

Treść

16 grudnia 2020 roku gośćmi wychowanków Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu byli: Pani Anna Grygiel – Huryn - urodzona w getcie w Zakliczynie w 1942 roku, jedna z czternaściorga osób uratowanych przez Rodzinę Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata - Pana Józefa Jarosza. Bohaterce prelekcji towarzyszył badacz dziejów i zagłady Żydów na Sądecczyźnie, współautor publikacji „Ciemności Kryją Ziemię”, partner wdrażanego w starosądeckiej SP1 projektu popularyzującego wiedzę o Holocauście, historyk - Pan Artur Franczak.

Uczestnicy spotkania online - zaplanowanego na platformie edukacyjnej Microsoft Teams - poznali wojenne losy Pani Ani - Dziecka Holocaustu, bohaterki książki „Ostatni Sprawiedliwi”, która w lutym 2020 roku ukazała się nakładem wydawnictwa Znak.

Na kartach publikacji Pani Anna Grygiel – Huryn, honorowy gość młodzieży, wspomina:

Najgorzej miała mama ze mną, niemowlęciem na ręku. Błąkała się od domu, do domu… Tułałyśmy się tak ponad rok.

Tato niestety, został w getcie.

Bohaterka spotkania nigdy nie poznała swojego ojca. Zginął zamordowany w obozie w Bełżcu. Maleńkie dziecko, jego matkę, dziadka, wujka oraz kilkanaście innych osób - na okres 2 lat - przygarnęła bohaterska Rodzina Jaroszów - Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Pani Anna Grygiel – Huryn, przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” z siedzibą w Krakowie, poczuwając się do obowiązku przekazywania wiedzy o zbrodniach hitlerowskich, do krzewienia pamięci o ofiarach zbrodni ludobójstwa i ludziach, którzy z narażeniem życia ratowali prześladowanych, popularyzuje wieloletni program edukacyjny „Pamięć dla przyszłości”, w ramach którego przybliża młodemu pokoleniu problematykę Holocaustu. Wojenne dzieje Rodziny Pani Anny Grygiel – Huryn upamiętnia także ekspozycja w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich – „Polin”.

W spotkaniu z cyklu „Rodzinna historia Holocaustu” towarzyszący Pani Annie Grygiel - Huryn historyk Pan Artur Franczak przywołał jedną z największych tragedii wojennych na Sądecczyźnie - okupacyjne losy Rodziny Pani Agnieszki Rumin z Popardowej.

W wykładzie - zaplanowanym przez koordynator programu „Był sobie sztetl…” nauczycielkę Jadwigę Postawę - uczestniczyli uczniowie klas V – VIII, nauczyciele oraz rodzice dzieci.

 Dydaktyczno - wychowawcza prelekcja popularyzuje zaangażowanie młodzieży wpisujące się w honorowanie Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu - ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką - ustanowionego przez Parlament w 2018 roku z inicjatywy Prezydenta RP.

Było to kolejne już spotkanie dzieci i młodzieży starosądeckiej „1” z Panią Anną Grygiel – Huryn i Panem Arturem Franczakiem. W marcu 2020 roku uczestnicy projektu „Był sobie sztetl…” towarzyszyli Bohaterce książki w promocji publikacji „ Ostatni Sprawiedliwi” oraz w autorskim spotkaniu z czytelnikami. W styczniu 2020 roku wychowankowie SP1 - korzystając z zaproszenia Pana Artura Franczaka - reprezentowali społeczność szkolną powiatu nowosądeckiego w VII Sądeckim Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu zaplanowanym w związku z przypadającą 27 stycznia  rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz – Birkenau.

Wiosną 2021 roku – na prośbę Bohaterki spotkania – w krakowskiej siedzibie Oddziału Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” - przy ulicy Miodowej – zaprezentowane zostaną inicjatywy autorskiego projektu „Był sobie sztetl…” dedykowanego młodzieży.

 

Jadwiga Postawa

Zdjęcia

601370