Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Organizacja nauki w klasach I-III po feriach.

Organizacja nauki w klasach I-III po feriach.

Treść

Organizacja nauki w klasach I-III po feriach

w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Starym Sączu

        Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do szkół i nauka odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, w ścisłym reżimie sanitarnym-według znanych ogólnie zasad.

Organizacja pracy w budynku szkolnym

Klasa

Sala lekcyjna

Wejście/wyjście

Przydział szatni

1A

29

plac rekreacyjny

przy sali 16

1B

26

główne

przy sali 26

2A

24

główne

przy sali 24

2B

28

główne

przy sali 28

3A

17

plac rekreacyjny

przy sali 17

3B

14

od biblioteki szkolnej - hala

przy sali 14

 

  • Lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem.
  • Wychowawcy oczekują na swoich uczniów na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  • Po zakończeniu zajęć doprowadzają swoich uczniów do wyznaczonego wyjścia.
  • Świetlica szkolna pracuje bez zmian od godz.6.30 do godz.17.00.
  • Stołówka szkolna wydaje posiłki od poniedziałku 18 stycznia.
  • Autobus szkolny 7.00 przywóz z Mostek, 13.00 odwóz do Mostek.
  • Bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły – tylko przez wejście główne.

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS  dla klas I-III szkół podstawowych

Organizacja pracy w budynku szkolnym - przeglądaj bądź pobierz.

601367