Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Ósmoklasiści w konkursie krasomówczym

Ósmoklasiści w konkursie krasomówczym

Treść

Dominika Belska z kl. VIII d, Emilia Deja z kl. VIII a i Patryk Kostrzeba z kl. VIII a reprezentować będą Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w lokalnych eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego.

Eliminacje online w roku szkolnym 2020/2021 - zaplanowane 2 lutego 2021 roku - organizuje Dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu Pani Monika Jackowicz – Nowak we współpracy z Panią Jadwigą Postawą - koordynator autorskiego projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ”- objętego honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego - w ramach którego zaplanowano w Starym Sączu kolejną już edycję konkursu krasomówczego.

Konkurs jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Honorowy patronat nad ogólnopolskim konkursem sprawują m.in.: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie.

Honorowym patronem eliminacji lokalnych jest Burmistrz Starego Sącza Pan Jacek Lelek.

Zadaniem uczestników będzie wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu:

„Wojny nie mają zwycięzców”.

Jury konkursu stanowią:

dr Agnieszka Kania – wojewódzki koordynator konkursu krasomówczego, pracownik naukowy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

mgr Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu

mgr Marta Rzemińska - nauczycielka historii i języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Gródku, pedagog wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

mgr Artur Franczak – historyk, pracownik Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, koordynator ogólnopolskich projektów edukacyjnych popularyzujących historię Holocaustu.

 

                                                                                                    Jadwiga Postawa

 

601367