Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Naukowiec UJ dr hab. Łukasz Tischner gościem młodzieży

Naukowiec UJ dr hab. Łukasz Tischner gościem młodzieży

Treść

Rozporządzenie MEN stanowi, że: „szkoła powinna, zarówno przed, jak i po nadaniu jej imienia patrona, prowadzić pracę wychowawczą mającą na celu przybliżenie uczniom postaci patrona, zapoznając ich z historią jego życia, działalnością oraz ideałami, o których urzeczywistnienie walczył”.

Stosując się do zaleceń instytucji, wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wzięli udział w wykładzie online z udziałem bratanka Patrona.

„Patron SP1 - ks. prof. Józef Tischner - prywatnie” – pod takim hasłem w dniu 16 marca 2021 roku zaplanowano prelekcję dla uczniów starosądeckiej „1”. Uniwersytecką edukację uczestników autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela, stanowiącą element współpracy z Alma Mater Jagiellonica, zaproponowała koordynator edukacyjnej inicjatywy - pani Jadwiga Postawa. W organizacji prelekcji online na platformie Microsoft Teams uczestniczyli: pani Liliana Królikowska, pani Renata Jasińska - Nowacka oraz pan Wiesław Warcholak.

Gościem honorowym uczniów SP1 był naukowiec Uniwersytetu Jagiellońskiego Pan dr hab. Łukasz Tischner, historyk literatury, publicysta, tłumacz, krytyk jazzowy, absolwent filologii polskiej UJ, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku, autor książek poświęconych twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza, reprezentant Rodziny Tischnerów zasiadający w Radzie Programowej Dni Tischnerowskich, przedstawiciel Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera.

W wykładzie uczestniczyli uczniowie I i II etapu edukacji, rodzice dzieci i młodzieży oraz nauczyciele.

Wykład poświęcony Patronowi szkoły - entuzjaście dialogu w życiu publicznym, pasjonatowi filozoficznej refleksji nad życiem ludzkim, zwolennikowi idei solidarności oraz obrońcy godności człowieka - pozwoliło młodzieży spojrzeć na postać ks. prof. Józefa Tischnera  przez pryzmat jego zainteresowań literaturą, filozofią, nauką, kulturą, a przede wszystkim drugim człowiekiem. 

Przedstawiciel Rodziny ks. prof. Józefa Tischnera odniósł się także do testamentu duchowego Patrona SP1, uświadamiając słuchaczom, iż filozofia Józefa Tischnera tożsama z filozofią dialogu koncentruje się wokół doświadczeń zakorzenionych w kontaktach społecznych i prywatnych z drugim człowiekiem.

Otwartość i szacunek dla innych to – zdaniem bratanka Patrona SP1 – najistotniejsze aspekty intelektualnej i moralnej postawy Księdza Profesora. Gość wychowanków starosądeckiej „1” pozostawił słuchaczom przesłanie dotyczące umiejętności współtworzenia w przyszłości przyjaznej przestrzeni dialogu z ludźmi reprezentującymi różne poglądy, religie i pochodzenie.

Było to kolejne już spotkanie społeczności starosądeckiej „1” z Panem dr. hab. Łukaszem Tischnerem. W dniu 20 marca 2018 roku wykładowca gościł uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” w gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego Patron SP1 był wykładowcą.

Za zgodą Gościa zaangażowanego w inicjatywy autorskiego projektu edukacyjnego „Przygoda z nauką w murach UJ” wykład promujący współpracę starosądeckiej SP1 z krakowskim UJ oraz popularyzujący postać Patrona - ks. prof. Józefa Tischnera udostępniony zostanie w formie nagrania Pani Monice Jackowicz – Nowak  - dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu  i zamieszczony na stronie internetowej instytucji.

 

Jadwiga Postawa

601366