Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Literacki debiut ósmoklasistek

Literacki debiut ósmoklasistek

Treść

Wiktoria Bołoz, Alicja Chronowska, Emilia Deja oraz Natalia Kosiba – uczennice klasy VIII a Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu wiosną 2021 roku zadebiutowały w piśmie – kwartalniku „Sądeczanin HISTORIA”.

Publikacja – ukazująca się na rynku prasowym od 2018 roku ma na celu popularyzowanie osób oraz wydarzeń związanych z Sądecczyzną. W założeniach redakcji „ideą przyświecającą tematyce kwartalnika jest dostarczanie mieszkańcom Sądecczyzny wiedzy historycznej związanej z losami naszego miasta, a także przedstawianie sylwetek ludzi aktywnych i zasłużonych dla swoich środowisk”.

Pierwszy numer wiosennego kwartalnika „Sądeczanin HISTORIA” dedykowano tematyce dziejów edukacji na Sądecczyźnie.

Współpracę redakcyjną przy opracowaniu publikacji poświęconej edukacji na Ziemi Sądeckiej zaproponował pani Jadwidze Postawie oraz młodzieży starosądeckiej SP1 redaktor naczelny wydawnictwa dr Łukasz Połomski założyciel i dyrektor „Sądeckiego Sztetla”, publicysta, badacz dziejów Sądecczyzny, mniejszości narodowych i Galicji.

Bieżący numer pisma zawiera szereg artykułów poruszających wiele aspektów życia oświatowego zapisanego na kartach historii Nowego Sącza oraz miejscowości powiatu nowosądeckiego. Publikacja ósmoklasistek zatytułowana „Szkoły Starego Sącza w latach 1900 – 1950” przybliża czytelnikom rozwój szkolnictwa w historycznym Grodzie św. Kingi. Skupia się także na zaprezentowaniu edukacji starosądeczan w czasie okupacji hitlerowskiej.

Bibliografię młodym autorkom tekstu przygotowali pracownicy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

 

 

Jadwiga Postawa

Zdjęcia

805392