Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Absolwentki SP1 w projekcie Muzeum Auschwitz

Absolwentki SP1 w projekcie Muzeum Auschwitz

Treść

Starosądeczanki, absolwentki SP1: Anna Lipka (uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu), Nadia Zychowicz (uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu), Agnieszka Żak (uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu), a także Katarzyna Wandas (absolwentka SP w Łącku, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu), czytelniczki Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, Mistrzynie Mowy Polskiej nagrodzone i wyróżnione w lokalnych i małopolskich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego - rekomendowanego młodzieży przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - zakwalifikowały się do prestiżowego projektu Muzeum Auschwitz, obiektu historyczno - kulturalnego podległego Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W maju 2021 roku licealistki aplikowały do udziału w wydarzeniu – projekcie Muzeum Auschwitz, instytucji stanowiącej Miejsce Pamięci, uzyskując rekomendację i zaproszenie koordynatorów ogólnopolskiej inicjatywy do współuczestniczenia w powstaniu video książki autorstwa dyrektora Muzeum dr. Piotra Cywińskiego pt. „Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów”, dokumentującej losy więźniów pierwszego transportu  do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

 

Wydarzenie rekomendowały nastolatkom organizatorki lokalnych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego: Pani Monika Jackowicz – Nowak  - dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz pani Jadwiga Postawa - koordynator realizowanego w starosądeckiej SP1 projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego patronatem Rektora UJ prof. Jacka Popieli, w ramach którego zaplanowano organizację prestiżowego konkursu.

Jadwiga Postawa

805392