Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Literacki poranek z sekretarzem Noblistki

Literacki poranek z sekretarzem Noblistki

Treść

W dniu 15 czerwca 2021 roku delegacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu uczestniczyła w autorskim spotkaniu z sekretarzem Noblistki Wisławy Szymborskiej Panem dr. hab. Michałem Rusinkiem, pracownikiem naukowym, adiunktem w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórcą książek dla dzieci, tłumaczem z języka angielskiego.

 

Autor książek tj. np.: „Krakowski Rynek…”, „Zaklęcie na W”, „Rok 1989. Mała książka o pewnej kurtynie, czekoladzie i wolności”, „Co ty mówisz?! Magia słów, czyli retoryka dla dzieci”, „Kiedy byłem mały…”, „Jak przekręcać i przeklinać” przybliżył uczniom starosądeckiej SP1 publikacje tworzone z myślą o młodych czytelnikach. Pisarz zapoznał również uczestników spotkania z twórczością poetycką, zapraszając dzieci do intelektualnej i humorystycznej zabawy słowem. Wizyta literaturoznawcy zaprzyjaźnionego z polską Noblistą - laureatką Orderu Orła Białego - stanowiła dla uczniów starosądeckiej SP1 możliwość dialogu z człowiekiem znającym najwybitniejszych twórców kultury – pisarzy i poetów: Sławomira Mrożka, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Umberto Eco oraz światowej sławy reżyserów: Andrzeja Wajdę, Woody Allena.   

Autorskie spotkanie zarekomendowano uczniom w związku z realizacją w SP1 projektu edukacyjnego stanowiącego innowację pedagogiczną -  „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. Pana Jacka Popiela.

 

Pasjonatom literatury: Julii Jawor z kl. II a,  Mai Hatlaś z kl. III a, Julii Trzajnie z kl. III a, Zuzannie Król z kl. III b, Konradowi Królowi z kl. III b, Nadii Skoczeń z kl. V b, Zuzannie Wojak z kl. V b, Wiktorii Grabek z kl. VI a, Fabianowi Drożdżowi z kl. VI a,  Błażejowi Dziedzinie z kl. VI a, Michałowi Jopowi z kl. VI a,  Annie Cygan z kl. VI d, Łucji Rams z kl. VI d, Jakubowi Dolińskiemu z kl. VI d, Tomaszowi Izworskiemu z kl. VI d, Miłoszowi Jasiurkowskiemu z kl. VI d, Jakubowi Wardędze z kl. VI d, Dominice Górskiej z kl. VI f, Alinie Obrzut z kl. VI f , Zuzannie Ptak z kl. VI f, Krzysztofowi Rejowskiemu z kl. VI f , Borysowi Sokołowi z kl. VI f towarzyszyły nauczycielki języka polskiego: pani Anna Grabek - opiekunka szkolnej klasopracowni nr 12 im. Noblistki Wisławy Szymborskiej oraz  pani Jadwiga Postawa - koordynator projektu współpracy starosądeckiej SP1 z Uniwersytetem Jagiellońskim.

 

Wyjazd sponsorowali uczniom SP1 Państwo Monika i  Dariusz Ptakowie.

 

Było to czwarte już spotkanie wychowanków Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu z sekretarzem Noblistki Wisławy Szymborskiej. 11 stycznia 2017 pracownik naukowy UJ pełnił rolę przewodnika młodzieży SP1 po wystawie „Szuflada Szymborskiej” w gmachu Kamienicy Szołayskich w Krakowie. 8 grudnia 2017 roku dr hab. Michał Rusinek gościł delegację wychowanków starosądeckiej „1” w znanym w literaturze „Pałacu pod Szyszkami” oraz w siedzibie Fundacji Wisławy Szymborskiej. 19 września 2019 roku sekretarz Damy Poezji Polskiej - przyjmując zaproszenie społeczności SP1 oraz Dyrekcji starosądeckiej biblioteki -  był honorowym gościem uczestników projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” oraz czytelników Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Starosądecką SP1 w spotkaniu z gościem reprezentowała grupa 22 uczniów.

J. Postawa

805390