Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Spotkanie z Policjantem klas 1-3.

Spotkanie z Policjantem klas 1-3.

Treść

Dnia 15 września 2021 r odbyło się spotkanie z policjantem starszym aspirantem Markiem Dudą. Rozmawialiśmy na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez drogę, właściwego zachowania się w stosunku do nieznanych osób.

Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. 

Policjant przypomniał także numery alarmowe i sytuacje, w jakich należy z nich korzystać.

Dzieci miały okazję do czynnego udziału poprzez możliwość zadawania pytań, na które prowadzący udzielał wyczerpujących odpowiedzi. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie.

MK.

805389