Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Projekt „Był sobie sztetl…” w międzynarodowej współpracy

Projekt „Był sobie sztetl…” w międzynarodowej współpracy

Treść

Inicjatywy autorskiego projektu dydaktyczno - wychowawczego „Był sobie sztetl…” objętego w marcu 2021 roku honorowym patronatem: Pani Bronisławy Horowitz - Karakulskiej - „Niusi” (świadka historii, „Dziecka Holocaustu”, więźniarki getta, obozów w Płaszowie, Auschwitz i Brünnlitz) oraz prof. dr. hab. med. Pana Aleksandra Skotnickiego (naukowca Uniwersytetu Jagiellońskiego - wnuka sądeczanki, nauczycielki języka polskiego Anny Sokołowskiej – Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata) w roku szkolnym 2021/2022 realizowane będą we współpracy z uczniami katolickiej szkoły w Pradze – stolicy Czech.

 Pilotażowy, autorski program historyczno – kulturowo – językowy, zaplanowany do realizacji w ramach edukacyjnej oraz pozaszkolnej aktywności młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - czytelników Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz uczniów ANGLOSTACJI - Szkoły Języka Angielskiego w Starym Sączu koordynować będą:

- pani Monika Jackowicz – Nowak – koordynator ds. współpracy szkół i instytucji, dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,

- pani Katarzyna Karlak – dyrektor ANGLOSTACJI – Szkoły Języka Angielskiego w Starym Sączu,

- pani Angelika Trejbalovakoordynator ds. współpracy międzynarodowej, nauczycielka języka angielskiego w Szkole św. Augustyna w Pradze,

- pani Jadwiga Postawa - autorka projektu „Był sobie sztetl…”, koordynator ds. inicjatyw edukacyjnych reprezentująca Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

W realizacji zadań projektu, w którym uczestniczyć będą m.in. uczniowie starosądeckiej SP1 - delegaci klas: 6 b, 7a, 7d, 7f,  koordynatorzy inicjatywy współpracować będą z Panią Anną Nalepą – nauczycielką języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Projekt to nie tylko pamięć o zagładzie narodu żydowskiego, ale i pamięć o dziejach Żydów na terenie Polski i ich kilkusetletnim wkładzie w tworzenie historii Polski. To przekazanie faktograficznej prawdy i kształtowanie społecznej pamięci historycznej. To pamięć o Polakach zamordowanych przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom. To wreszcie oddanie hołdu blisko 22 tysiącom Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, w gronie których najliczniejszą grupę – blisko 7 tysięcy stanowią Polacy.

Projekt, mający historyczne znaczenie, w założeniach autorki inicjatywy upamiętniać będzie te osoby, które współtworzyły kulturę materialną i duchową, reprezentując polską naukę, kulturę, sztukę. Przedsięwzięcie o charakterze dydaktyczno – wychowawczym umożliwi uczestnikom projektu poznanie przedstawicieli dwóch narodów – patriotów, czynnie uczestniczących w rozwoju Ojczyzny i Małych Ojczyzn.

W upowszechnianiu europejskiej historii Holocaustu koordynatorów projektu wspierać będzie Pan dr František Kolouch – praski historyk, pedagog, pisarz, popularyzator historii Czech XX wieku, którego badania koncentrują się wokół ofiar nazizmu i komunizmu, współautor podręcznika historii najnowszej dla szkół podstawowych i średnich, współpracujący z Czeską Akademią Chrześcijańską.

Partnerami w realizacji zadań projektu popularyzującego czasy II wojny światowej będą:

- Sądecki Sztetl,

- Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

 

Jadwiga Postawa

956274