Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Młodzież w święcie UJ

Młodzież w święcie UJ

Treść

W tym roku mijają 82 lata od przeprowadzonej 6 listopada 1939 r. przez gestapo podstępnej akcji, w wyniku której 183 krakowskich profesorów i nauczycieli akademickich, w tym 155 pracowników UJ, zostało aresztowanych, a następnie wywiezionych do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau, gdzie kilkunastu z nich straciło życie. Społeczność Akademicka UJ każdego roku wspomina tę rocznicę, obchodząc w tym dniu wraz z pozostałymi krakowskimi uczelniami Akademicki Dzień Pamięci.

5 listopada 2021 roku w organizowanej cyklicznie - tradycyjnie zamkniętej - uroczystości Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaplanowanej w reprezentacyjnej auli Collegium Novum UJ, z udziałem Rektora UJ, prorektorów Alma Mater Jagiellonica, rektorów krakowskich uczelni wyższych, pracowników naukowych instytucji, władz Województwa Małopolskiego i miasta Krakowa, przedstawicieli korpusu konsularnego, w tym konsulów generalnych: Niemiec, Ukrainy, Francji, Słowacji, Chorwacji, Malty, Stanów Zjednoczonych, a także przedstawicieli rodzin naukowców aresztowanych 6 listopada 1939 roku i gości transmisji online, po raz kolejny już uczestniczyła delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zaproszona do udziału w uroczystości przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Starosądecką SP1 realizującą autorski program edukacyjny, któremu patronuje Jego Magnificencja prof. dr hab. Pan Jacek Popiel, w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprezentowała koordynatorka projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”: Jadwiga Postawa oraz uczniowie kasy VII d SP1 – nastoletni studenci UJ: Anna Cygan, Łucja Rams, Tomasz Izworski. Z kolei w uroczystości online uczestniczyła Pani Renata Jasińska – Nowacka, współkoordynatora projektu współpracy starosądeckiej SP1 z krakowska uczelnią wyższą.

Decyzją Rektora UJ prof. dr. hab. Pana Jacka Popiela oraz Centrum Promocji i Komunikacji UJ w 2021 roku najmłodszymi uczestnikami święta UJ byli delegaci starosądeckiej SP1, w 2019 roku pierwsi w dziejach Alma Mater Jagiellonica nastoletni uczestnicy Akademickiego Dnia Pamięci.

 

Uroczystość zainaugurowało przywitanie gości przez Rektora UJ. 

Intelektualne atrakcje wyjątkowego spotkania stanowiły:

- wystąpienie Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela,

- wystąpienie dr. hab. Macieja Czerwińskiego, prof. UJ pt. „Rola Vilim Frančicia w uwolnieniu krakowskich profesorów”,

- wystąpienie Przewodniczącego Komitetu ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ prof. dr. hab. Jana W. Tkaczyńskiego pt. „Pochwała pracy ku pożytkowi ogólnemu”,

- recytacja wierszy poetów: Adama Zagajewskiego i Zbigniewa Herberta w wykonaniu prof. dr hab. Doroty Segdy - Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. S. Wyspiańskiego w Krakowie.

Uczestnicy projektu reprezentowali także - wyróżnioną zaproszeniem - SP1 w uroczystym Apelu Pamięci. Młodzież starosądeckiej „1” towarzyszyła również Rektorowi UJ w trakcie składania wieńców przy tablicach pamiątkowych w Collegium Novum UJ: ku pamięci ofiar Sonderaktion Krakau, ku czci pomordowanych profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ( bestialsko zastrzelonych na Wzgórzu Wuleckim), ku czci ofiar Katynia oraz przy Dębie Wolności.

Akademickie święto finalizowała wystawa planszowa w Ogrodzie Profesorskim Uniwersytetu Jagiellońskiego: „W rocznicę Sonderaktion Krakau”.

W dniu 5 listopada 2021 roku - decyzją: Pani Anny Nowak – Dordy – kierownik sekcji ds. projektów promocyjnych Centrum Promocji i Komunikacji UJ, Pani Małgorzaty Pokwap - reprezentującej sekcję do spraw projektów promocyjnych, a także Pani Rity Pagacz - Moczarskiej - redaktor naczelnej uniwersyteckiego pisma „Alma Mater” w gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego uhonorowano koordynatorki współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim: Panią Renatę Jasińską - Nowacką oraz Panią Jadwigę Postawę. Dokumenty - pisma  wyrażające podziękowania za zaangażowanie w edukację młodzieży realizowaną w ramach autorskiego projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” objętego honorowym patronatem Rektora UJ prof. dr. hab. Jacka Popiela wręczyły: Pani Joanna Szwed – zastępca dyrektora Centrum Promocji i Komunikacji UJ oraz Pani Małgorzata Pokwap.

 

Jadwiga Postawa

Autorzy zdjęć: Jerzy Sawicz, Adam Koprowski – UJ; PJ

( publikacja za zgodą Mariusza Kopiejki – UJ)

 

805386