Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Młodzież w sesji edukacyjnej o sporcie w Auschwitz

Młodzież w sesji edukacyjnej o sporcie w Auschwitz

Treść

W dniu 25 listopada 2021 roku młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu uczestnicząca w realizacji zadań autorskiego projektu dydaktyczno - wychowawczego „Był sobie sztetl...” popularyzującego wśród młodego pokolenia historię II wojny światowej i czasy Holocaustu wzięła udział w prelekcji online – edukacyjnej sesji Muzeum Auschwitz zatytułowanej „ Sport i sportowcy w KL Auschwitz”. Sesja - organizowana przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście - poświęcona została historii sportu i losom sportowców w niemieckim - nazistowskim obozie Auschwitz.

„Pojęcie sportu w KL Auschwitz zostało wypaczone poprzez używanie tego określenia do stosowanych na masową skalę wycieńczających ćwiczeń połączonych z musztrą i śpiewem. Ta forma sportu, określana po wojnie jako pseudosport lub quazi-sport, była zwykle sposobem wymuszenia dyscypliny i karania więźniów. Wśród około 1,3 mln osób deportowanych do obozu Auschwitz znaleźli się także wybitni przedstawiciele świata sportu, uprawiający przed wojną różne dyscypliny, m.in. boks, zapasy oraz gry zespołowe jak piłka nożna, koszykówka i siatkówka. Wielu z nich było olimpijczykami, wielokrotnymi mistrzami reprezentującymi barwy swojego kraju w rozgrywanych dyscyplinach. W obozie odbywały się różnego rodzaju zawody sportowe służące przede wszystkim rozrywce załogi SS”.

W programie sesji, w której uczestniczyli - w ramach aktywności pozalekcyjnej - delegaci klasy 7 d: Anna Cygan, Tomasz Izworski, Miłosz Jasiurkowski, Mariusz Skoczeń oraz Jadwiga Postawa – koordynator projektu „Był sobie sztetl...” zaprezentowano następujące inicjatywy:

- prezentację wystawy czasowej w Miejscu Pamięci „Sport i sportowcy w KL Auschwitz”,

- wykład: „Rola sportu w społeczności więźniów KL Auschwitz”

- rozmowę z Eleonorą Szafran ( córką więźnia obozu) zatytułowaną „Śladami pamiątek – losy Tadeusza Pietrzykowskiego „Teddy’ego” .

 

Jadwiga Postawa

805390