Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Starosądeczanie z wizytą w Auschwitz - Birkenau

Starosądeczanie z wizytą w Auschwitz - Birkenau

Treść

W dniu 14 stycznia 2022 roku grupa 79 starosądeczan: uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz absolwentów starosądeckiej SP1 - czytelników Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Stary Sącz w bezpłatnym pobycie studyjnym w Miejscu Pamięci symbolizującym terror, ludobójstwo i Szoa reprezentowali uczestnicy autorskiego projektu „Był sobie sztetl...” objętego honorowym patronatem Pani Bronisławy Horowitz - Karakulskiej - więźniarki niemieckiego obozu Auschwitz – Birkenau oraz prof. dr. hab. med. Pana Aleksandra Skotnickiego - naukowca Uniwersytetu Jagiellońskiego: uczniowie klasy 8 d oraz delegacja klas 7 a, 7 d, 7 f  Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, absolwenci SP1 zaangażowani w realizację zadań projektu „Ciemności Kryją Ziemię”, licealiści - zwycięzcy lokalnych i regionalnych eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, szkolni wolontariusze, nauczyciele SP1, rodzice młodzieży, pracownicy starosądeckiej biblioteki.

Wizyta studyjna w autentycznym Miejscu Pamięci, największym muzeum świata, miała na celu - zgodnie z założeniami organizatorów - zapoznanie młodzieży z historią niemieckiego, nazistowskiego obozu, przygotowanie młodego pokolenia do bardziej pogłębionego zwiedzania Auschwitz-Birkenau w przyszłości oraz zachęcenie do dyskusji o ważnych zagadnieniach związanych z tym tematem.

W ramach bezpłatnego pobytu w muzeum - wpisanym jako jedyny niemiecki obóz Zagłady na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO” - starosądeczanie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych: „Historia zapisana w przedmiocie” oraz „Jednostka wobec rzeczywistości obozowej” przygotowanych przez edukatorów Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Zaproponowane młodzieży warsztaty podejmowały nie tylko tematy historyczne, ale także odnosiły się do niezwykle ważnych zagadnień ludzkiej moralności i odpowiedzialności za świat budowany na podstawie refleksji nad tragedią Auschwitz.

W ramach współpracy z Muzeum Auschwitz – Birkenau młodzi starosądeczanie, w przyszłości strażnicy pamięci, w minionym roku kalendarzowym wzięli udział w nagraniu wideo książki „Początki Auschwitz w pamięci pierwszego transportu polskich więźniów politycznych” autorstwa dyrektora muzeum dr. Piotra M. A. Cywińskiego. Uczestniczyli także w  II edycji projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz” organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Reprezentowali Stary Sącz w prelekcji online – edukacyjnej sesji Muzeum Auschwitz zatytułowanej „ Sport i sportowcy w KL Auschwitz” poświęconej historii sportu i losom sportowców w niemieckim - nazistowskim obozie Auschwitz, koordynowanej przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Gościli ponadto w murach UJ więźniarkę obozu Auschwitz – Birkenau” Panią Niusię Horowitz – Karakulską – bohaterkę filmu „Lista Schindlera” oraz uczestniczyli w prelekcji prof. dr. hab. med. Pana Aleksandra Skotnickiego „Wojenna odyseja Schindlerowców” dedykowanej m.in. pamięci o więźniach Auschwitz - Birkenau. Przyjęli też zaproszenie do udziału w projekcie „Przeciw złu Auschwitz – Kolbe, Pilecki, Kołodziej” - inicjatywie Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Uczestnicy autorskiego projektu edukacyjnego „Był sobie sztetl...” byli również obecni na spotkaniu online z Panem Grzegorzem Lityńskim – lekarzem, pasjonatem fotografii, współautorem międzynarodowego projektu: „Fotografie Ocalonych – projekt LONKA”. 

Bezpłatny pobyt studyjny uczestnikom projektu „Był sobie sztetl...” w Miejscu Pamięci - połączony ze zwiedzaniem przestrzeni byłego niemieckiego obozu Zagłady oraz udział w warsztatach edukacyjnych - finansowało Muzeum Auschwitz – Birkenau. Bezpłatny przejazd do Oświęcimia uczestnikom wycieczki sponsorowano ze środków: Burmistrza Starego Sącza oraz Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

 

 

Edukacyjną inicjatywę zaplanowały koordynatorki projektu „Był sobie sztetl...” popularyzującego historię II wojny światowej i Holocaustu: pani Monika Jackowicz – Nowak -  dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz pani Jadwiga Postawa – autorka projektu „Był sobie sztetl...”.

16 września 2022 roku Muzeum Auschwitz – Birkenau gościć będzie ósmoklasistów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Uczestnikom bezpłatnego pobytu studyjnego towarzyszyć będą: nauczyciele wychowawcy, Dyrekcja szkoły oraz Dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

 

Jadwiga Postawa

Fot. Ula Dzięga/Rafał Kubik

805390