Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Harmonogram rekrutacji uczniów klas 8. do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Harmonogram rekrutacji uczniów klas 8. do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Treść

Harmonogram rekrutacji uczniów klas 8.

do szkół ponadpodstawowych

 na rok szkolny 2022/2023

 • 16 maja 2022 r. godz. 8.00  do 20 czerwca 2022 r. godz. 15.00

1.Kandydaci przy użyciu internetu dokonują wyboru szkół i oddziałów -zalogowanie przy użyciu loginów i haseł (przekazanych przez wychowawców klas) na stronie:                                        https://malopolska.edu.com.pl       

2. Złożenie wydrukowanego z systemu i podpisanego wniosku papierowego do szkoły pierwszego wyboru ( można złożyć e-Wniosek).

UWAGA! Uczniowie składający wnioski do szkół, w których przeprowadza się: sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian z kompetencji językowych, próby sprawności fizycznej muszą to zrobić wcześniej : Od 16 maja do 30 maja 2022r., do godz. 15.00.

 • Do 22 czerwca 2022r.

3. Weryfikacja wniosków kandydatów przez szkołę pierwszego wyboru  (zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego wniosek został zaakceptowany).

 • 24 czerwca 2022r. godz. 8.00 - 12 lipca 2022r. godz. 15.00

4. Ewentualna zmiana preferencji kandydata ( gdyby kandydat zmienił zdanie co do szkoły pierwszego wyboru)

 • Do 14 lipca 2022 r.

5. Weryfikacja nowych lub zmienionych i ponownie dostarczonych wniosków przez szkołę pierwszego wyboru ( zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego wniosek został zaakceptowany).

 • 13 czerwca 2022 r. - 8 lipca 2022 r. godz. 15.00

6. Wpisanie do systemu ocen końcowych, wyników egzaminu ósmoklasisty, oraz szczególnych osiągnięć ( dokonuje tego szkoła a nie uczniowie!)

 • Do 12 lipca 2022r. godz. 15.00

7. Dostarczenie przez wszystkich kandydatów do szkoły pierwszego wyboru kopii lub oryginałów: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz                 szczególnych osiągnięć.

 • Do 14 lipca 2022 r.

8. Weryfikacja osiągnięć kandydatów ( przez szkołę pierwszego wyboru).

( zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego osiągnięcia zostały zaakceptowane)

 • 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00

9. Publikacja list zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych do oddziałów

 • Od 16 maja 2022 r. do 21 lipca 2022 r.

10. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, do której kandydat został zakwalifikowany, skierowania na badania lekarskie ( to działanie odbywa się poza systemem elektronicznej rekrutacji)

WAŻNE!

 • 20 lipca – 25 lipca 2022 r. do godz. 15.00

11.  Kandydat potwierdza wolę nauki poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa, wyników egzaminu ósmoklasisty i ewentualnie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.

 • 26 lipca 2022 r. do godz. 12.00

12. Publikacja list przyjętych / nieprzyjętych do oddziałów

 

KONIEC PIERWSZEGO ETAPU

– GRATULUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY ZNALEŹLI MIEJSCA W SZKOLE!

1. Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej

( 27 lipca – 3 sierpnia; 27-28 lipca dla zdających egzaminy).

2. Wyniki rekrutacji uzupełniającej (podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół) - 9 sierpnia.

3. Publikacja list kandydatów przyjętych / nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej - 18 sierpnia.

 • Do 30 września 2022 r.

13. Szkoły podstawowe pobierają zwrotnie dane o losach swoich absolwentów.

Opracował zespół nauczycieli ds. rekrutacji.

 

752306