Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Młodzież w spotkaniach ze świadkami historii

Młodzież w spotkaniach ze świadkami historii

Treść

„Żebym zdążył to opowiedzieć” to projekt Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz. Jego bohaterami są byli więźniowie Auschwitz, którzy o swoich wojennych doświadczeniach opowiadają młodym ludziom.

Możliwość spotkania i rozmowy z ostatnimi świadkami tragicznej historii Auschwitz to dla nich szczególnie ważne doświadczenie. Do udziału w spotkaniach udało nam się zaprosić osoby, które jako dzieci zostały przez Niemców deportowane z Warszawy w czasie Powstania Warszawskiego. Odbywają się one w szczególnej atmosferze. Planując spotkania, nie myśleliśmy o tym, że wybuchnie wojna w Ukrainie. Ta wojna nadała dodatkowego specyficznego kontekstu tym spotkaniom, ponieważ więźniowie Auschwitz odnajdują w tych, którzy uciekają z Ukrainy, okruchy swojego losu – powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor MCEAH. 

 

Do udziału w niecodziennym spotkaniu ze świadkiem historii w dniu 31 maja 2022 roku zaproszeni zostali także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz czytelnicy Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu uczestniczący w realizacji zadań autorskiego projektu edukacyjno - wychowawczego „Był sobie sztetl...” popularyzującego historię II wojny światowej. Gościem młodzieży w oświęcimskim Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz była Pani dr Janina Iwańska – farmaceutka, warszawianka, więźniarka KL Auschwitz – Birkenau, Ravensbruck oraz Neustadt - Glewe, która w czasie okupacji hitlerowskiej przeżyła słynną rzeź na warszawskiej Woli, przywieziona 12 sierpnia 1944 roku - po wybuchu powstania warszawskiego - w wieku 12 lat z Warszawy do obozu zagłady.

Gościem młodzieży zgłębiającej historię II wojny światowej i Holocaustu była także Pani Bronisława Horowitz -Karakulska – „Niusia”, krakowianka, świadek historii, „Dziecko Holocaustu”, więźniarka getta, obozów w Płaszowie, Auschwitz i Brünnlitz, uczestnicząca w produkcji „Listy Schindlera”, konsultantka historyczna amerykańskiego reżysera Stevena Spielberga - twórcy wyróżnionego Oskarami filmu „Lista Schindlera” honorującego pamięć o Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, ocalona z Zagłady przez tytułowego bohatera, siostra mieszkającego w Nowym Jorku artysty,  światowej sławy grafika komputerowego Ryszarda Horowitza, jednego z najmłodszych więźniów KL Auschwitz – Birkenau, bohatera filmu PolańskiHorowitz. Hometown”. Spotkanie z Pania „Niusią”, pełniącą honorowy patronat nad autorskim projektem edukacyjno – wychowawczym „Był sobie sztetl...”, zaplanowano w zielonej przestrzeni krakowskiego parku oraz w mieszkaniu Państwa Niusi i Tadeusza Karakulskich.

W edukacyjnych inicjatywach ze świadkami historii uczestniczyło 46 delegatów klas: 6 b, 7 d, 7 f, 8 c, 8 d, absolwenci SP1, przedstawiciele „Sądeckiego Sztetla” oraz opiekunowie młodzieży: pani Renata Jasińska – Nowacka – nauczycielka SP1, pracownicy starosądeckiej biblioteki miejskiej - pani Jolanta Chruślicka i pani Cecylia Tudaj, rodzice młodzieży - pani Beata Bernacka i pani Beata Kurzeja, a także koordynatorzy projektu „Był sobie sztetl...”: pani Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor  Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz pani Jadwiga Postawa – nauczycielka starosądeckiej SP1, autorka projektu.

 

Jadwiga Postawa

 

805390