Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Prażanie i starosądeczanie w dialogu online

Prażanie i starosądeczanie w dialogu online

Treść

W związku z realizacją zadań autorskiego projektu współpracy młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - czytelników Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz uczniów ANGLOSTACJI - Szkoły Języka Angielskiego w Starym Sączu z wychowankami katolickiej Szkoły św. Augustyna w Pradze w dniach 30 maja i 1 czerwca 2022 roku - na internetowej platformie edukacyjnej - odbyło się integracyjne spotkanie starosądeczan z praskimi rówieśnikami. Dialog młodzieży poprzedził cykl spotkań online z udziałem koordynatorów projektu.

Inicjatywy międzynarodowego projektu współpracy - realizowane również jako pozalekcyjna forma aktywności młodzieży - koordynują:

- Monika Jackowicz – Nowak – koordynator ds. współpracy szkół i instytucji, dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,

- Katarzyna Karlak – koordynator ds. współpracy międzynarodowej, dyrektor ANGLOSTACJI – Szkoły Języka Angielskiego w Starym Sączu,

- Angelika Trejbalová - koordynator ds. współpracy międzynarodowej, nauczycielka języka angielskiego w Szkole św. Augustyna w Pradze,

- Jadwiga Postawa - autorka projektu współpracy szkół, koordynator ds. inicjatyw edukacyjnych, reprezentująca Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

 

Celem projektu jest m.in.:

- integracja młodzieży polskiej i czeskiej,

- motywowanie nastolatków do odkrywania kart historii narodowej – z uwzględnieniem okresu Holocaustu,

- zwiększenie motywacji uczniów do uczenia się języka angielskiego,

- rozwijanie komunikacji interpersonalnej,

- doskonalenie umiejętności skutecznego porozumiewania się w języku angielskim.

Integracyjny dialog starosądeczan koordynowały: pani Anna Nalepa i pani Aleksandra Zięba – nauczycielki języka angielskiego w starosądeckiej SP1. W młodzieżowej sesji, zaplanowanej w przestrzeni Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz w gmachu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu,  uczestniczyli delegaci klas: 6 b, 7 a, 7 d, 7 f , nauczycielki „1”: Anna Grabek i Jadwiga Postawa oraz Monika Jackowicz – Nowak – dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

Spotkanie na platformie internetowej dla młodzieży współorganizowali: Katarzyna Karlak – dyrektor ANGLOSTACJI, Angelika Trejbalová – anglistka w Szkole św. Augustyna w Pradze i Rafał Kubik – informatyk starosądeckiej biblioteki.

 

Jadwiga Postawa

845636