Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Młodzież w akcji „Łąka”

Młodzież w akcji „Łąka”

Treść

Pod koniec sierpnia 1942 roku z rozkazu niemieckiego okupanta ponad 15 000 żydowskich mieszkańców Nowego Sącza i okolic zebrało się na leżącej nad Dunajcem łące. Zgrupowani rodzinami, według numerów domów, dzień po dniu przez tydzień opuszczali łąkę, aby ulicami Nowego Sącza dotrzeć na pobliski dworzec kolejowy. Stąd specjalnymi wagonami wywieziono ich do obozu zagłady w Bełżcu. Lato, słońce, rzeka, zieleń, gwar, rozmowy, modlitwy, krzyki, płacz… Cisza.

Aby ocalić pamięć o tym wydarzeniu, 80 lat później, tak jak 10 lat wcześniej, łąka pokryta została obrusami. W dniu 3 czerwca 2022 roku  w symbolicznym pikniku dla cieni honorującym pamięć o zamordowanej społeczności Sądecczyzny uczestniczyli delegaci klasy 7 d i 8 d Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu – czytelnicy Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu. Młodzieży towarzyszyli: pani Bogumiła Wardęga – rodzic ucznia SP1 oraz Jadwiga Postawa – autorka projektu „Był sobie sztetl...” popularyzującego wśród młodego pokolenia historię Holocaustu.

Wspomnienie o nieobecnych  wygłosił do młodzieży historyk Artur Franczak reprezentujący „Sądecki Sztetl”. Inicjatorką akcji „Łąka” upamiętniającej  żydowską społeczność była pani Krystyna Piotrowska.

Oddając hołd pomordowanym, wychowankowie SP1 utrwalają pamięć o osobach, które współtworzyły kulturę materialną i duchową, reprezentujących polską naukę, kulturę, sztukę. Przedsięwzięcie o charakterze dydaktyczno – wychowawczym umożliwiło uczestnikom projektu poznanie przedstawicieli dwóch narodów – patriotów, czynnie uczestniczących w rozwoju Ojczyzny i Małych Ojczyzn.

Cześć ich pamięci!

Jadwiga Postawa

805391