Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Starosądeczanie z wizytą w Auschwitz - Birkenau

Starosądeczanie z wizytą w Auschwitz - Birkenau

Treść

W dniu 16 września 2022 roku młodzież Starego Sącza: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - czytelnicy Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Muzeum Auschwitz – Birkenau.

Stary Sącz w bezpłatnym pobycie studyjnym w Miejscu Pamięci symbolizującym terror, ludobójstwo i Szoa reprezentowali uczniowie klasy 8 a, 8 d i 8 f uczestniczący w realizacji zadań autorskiego projektu „Był sobie sztetl...” objętego honorowym patronatem Pani Bronisławy Horowitz - Karakulskiej - więźniarki niemieckiego obozu Auschwitz – Birkenau oraz prof. dr. hab. med. Pana Aleksandra Skotnickiego - naukowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wychowankom starosądeckiej SP1 towarzyszyli nauczyciele: Urszula Dzięga, Anna Grabek, Barbara Kulig, pedagog Grażyna Kałuzińska, rodzice, a także Jadwiga Postawa – koordynator projektu.

Wizyta studyjna w autentycznym Miejscu Pamięci, największym muzeum świata, miała na celu - zgodnie z założeniami organizatorów - zapoznanie młodzieży z historią niemieckiego, nazistowskiego obozu, przygotowanie młodego pokolenia do bardziej pogłębionego zwiedzania Auschwitz-Birkenau w przyszłości oraz zachęcenie do dyskusji o ważnych zagadnieniach związanych z tematyką II wojny światowej.

W ramach bezpłatnego pobytu w muzeum - wpisanym jako jedyny niemiecki obóz Zagłady na „Listę światowego dziedzictwa UNESCO” - starosądeczanie wzięli udział w warsztatach edukacyjnych: „Historia zapisana w przedmiocie” oraz „Jednostka wobec rzeczywistości obozowej” przygotowanych przez edukatorów Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Zaproponowane młodzieży warsztaty podejmowały nie tylko tematy historyczne, ale także odnosiły się do niezwykle ważnych zagadnień ludzkiej moralności i odpowiedzialności za świat budowany na podstawie refleksji nad tragedią Auschwitz.

W ramach współpracy z Muzeum Auschwitz – Birkenau młodzi starosądeczanie, w przyszłości strażnicy pamięci, w minionym roku kalendarzowym wzięli udział w  II edycji projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz” organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Reprezentowali Stary Sącz w prelekcji online – edukacyjnej sesji Muzeum Auschwitz zatytułowanej „Sport i sportowcy w KL Auschwitz” poświęconej historii sportu i losom sportowców w niemieckim - nazistowskim obozie Auschwitz. Gościli ponadto w murach UJ więźniarkę obozu Auschwitz – Birkenau Panią Niusię Horowitz – Karakulską – bohaterkę filmu „Lista Schindlera” oraz uczestniczyli w prelekcji prof. dr. hab. med. Pana Aleksandra Skotnickiego „Wojenna odyseja Schindlerowców”. Przyjęli też zaproszenie do udziału w projekcie „Przeciw złu Auschwitz – Kolbe, Pilecki, Kołodziej” - inicjatywie Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Uczestnicy autorskiego projektu edukacyjnego „Był sobie sztetl...” byli również obecni na spotkaniu online z Panem Grzegorzem Lityńskim – lekarzem, pasjonatem fotografii, współautorem międzynarodowego projektu: „Fotografie Ocalonych – projekt LONKA”. Reprezentowali także młodzież w prelekcji z udziałem świadka historii – Panią Janiną Iwańską, więźniarką obozu Auschwitz – Birkenau.

Bezpłatny pobyt studyjny uczestnikom projektu „Był sobie sztetl...” w Miejscu Pamięci - połączony ze zwiedzaniem przestrzeni byłego niemieckiego obozu Zagłady oraz udział w warsztatach edukacyjnych - finansowało Muzeum Auschwitz – Birkenau. Bezpłatny przejazd do Oświęcimia sponsorowano ze środków Burmistrza Starego Sącza. 

Edukacyjną inicjatywę zaplanowały koordynatorki projektu „Był sobie sztetl...” popularyzującego historię II wojny światowej i Holocaustu: Monika Jackowicz – Nowak -  dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz Jadwiga Postawa – autorka projektu „Był sobie sztetl...”.

23 września 2022 roku  - podróżując szlakiem II wojny światowej do Pragi, stolicy Republiki Czeskiej - młodzi starosądeczanie spotkają się z Panią Jaroslavą Skleničkovą – czeską pisarką, świadkiem zagłady, więźniarką Ravensbrück. Gościem starosądeczan będzie także dr František Kolouch – praski historyk, pisarz, popularyzator historii Czech XX wieku, którego badania koncentrują się wokół ofiar nazizmu i komunizmu, współpracujący z Czeską Akademią Chrześcijańską.

28 września 2022 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz czytelnicy Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu gościć będą w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, uczestnicząc w spotkaniu ze świadkiem historii Panią Lidią Maksymowicz – więźniarką Auschwitz – Birkenau.

 25 października br. w cyklu spotkań „Żebym zdążył to opowiedzieć” gościem uczestników projektu „Był sobie sztetl...” będzie Maria Stroińska, więźniarka Auschwitz – Birkenau.

 

Jadwiga Postawa

805389