Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Młodzież w Akademickim Dniu Pamięci

Młodzież w Akademickim Dniu Pamięci

Treść

W tym roku mijają 83 lata od przeprowadzonej 6 listopada 1939 r. przez gestapo podstępnej akcji, w wyniku której 183 krakowskich profesorów i nauczycieli akademickich, w tym 155 pracowników UJ, zostało aresztowanych, a następnie wywiezionych do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau, gdzie kilkunastu z nich straciło życie. Społeczność Akademicka UJ każdego roku wspomina tę rocznicę, obchodząc w tym dniu wraz z pozostałymi krakowskimi uczelniami Akademicki Dzień Pamięci.

7 listopada 2022 roku w organizowanej cyklicznie - tradycyjnie zamkniętej - uroczystości Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaplanowanej w reprezentacyjnej auli Collegium Novum UJ, z udziałem Rektora UJ, prorektorów Alma Mater Jagiellonica, rektorów krakowskich uczelni wyższych, pracowników naukowych instytucji, władz Województwa Małopolskiego i miasta Krakowa, przedstawicieli korpusu konsularnego, w tym konsulów generalnych, m.in.: Niemiec, Ukrainy, Francji, Słowacji,  Stanów Zjednoczonych, a także przedstawicieli rodzin naukowców aresztowanych 6 listopada 1939 roku, po raz kolejny już uczestniczyła delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zaproszona do udziału w uroczystości przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Decyzją Rektora UJ prof. dr. hab. Pana Jacka Popiela oraz Centrum Promocji i Komunikacji UJ w 2022 roku najmłodszymi uczestnikami święta UJ byli delegaci starosądeckiej SP1. Starosądecką instytucję, realizującą autorski program edukacyjny, któremu patronuje Jego Magnificencja, w gmachu Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, reprezentowała koordynator projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”: Jadwiga Postawa oraz uczniowie kasy IV a i VIII d SP1 – nastoletni studenci UJ: Julia Jawor, Amelia Korona, Anna Cygan, Tomasz Izworski, Miłosz Jasiurkowski, Jakub Wardęga, a także Pani Elwira Jaworprzewodnicząca Rady Rodziców SP1 i Pan Rafał Jawor – rodzice uczestniczki projektu.

 Intelektualne atrakcje Akademickiego Dnia Pamięci stanowiły:

- wystąpienie Rektora UJ prof. Jacka Popiela,

- wykład dr. Pawła Sękowskiego „Aktion gegen Universitäts-Professoren i jej następstwa jako część wspólnej pamięci społeczności akademickiej, ponad historycznymi i współczesnymi podziałami”,

- utwór „Agnus Dei” Krzysztofa Pendereckiego w wykonaniu artystów Akademii Muzycznej w Krakowie.

Uczestnicy projektu reprezentowali także - wyróżnioną zaproszeniem - SP1 w uroczystym Apelu Pamięci. Młodzież starosądeckiej „1” towarzyszyła również Rektorowi UJ w trakcie składania wieńców przy tablicach pamiątkowych w Collegium Novum UJ: ku pamięci ofiar Sonderaktion Krakau, ku czci pomordowanych profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ( bestialsko zastrzelonych na Wzgórzu Wuleckim), ku czci ofiar Katynia oraz przy Dębie Wolności.

Gośćmi starosądeckiej delegacji byli przedstawiciele Rodzin Profesorów aresztowanych w akcji Sonderaktion Krakau oraz prof. Aleksander Skotnicki sprawujący honorowy patronat nad projektem „Był sobie sztetl...”

W dniu 7 grudnia br. uczestnicy projektu „Przygoda z nauką w murach UJ” uczestniczyć będą w gmachu Uniwersytetu Jagiellońskiego w wykładzie „Rodzinne historie Holocaustu”.

Jadwiga Postawa

Autorzy zdjęć: Anna Wojnar - UJ; E.R. Jaworowie

( publikacja za zgodą red. nacz. „Alma Mater”)

845622