Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu

SP1 w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Treść

W dniu 27 stycznia 2023 roku wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu  - korzystając z zaproszenia organizatorów - reprezentowali społeczność szkolną  powiatu nowosądeckiego w X Sądeckim Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu zaplanowanym w związku z przypadającą 27 stycznia  78. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz - Birkenau. W edukacyjnej prelekcji w reprezentacyjnej auli Ratusza Nowego Sącza uczestniczyli uczniowie klasy 8 f starosądeckiej SP1 realizującej zadania autorskiego projektu dydaktycznego „Był sobie sztetl…” stanowiącego kontynuację programu „Ciemności Kryją Ziemię”. Młodzieży towarzyszyła Urszula Dzięga – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

 Honorowy patronat nad wydarzeniem, którego gośćmi byli młodzi starosądeczanie, objął  Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Wydarzenie współorganizowali: Sądecki Sztetl, Fundacja Nomina Rosae oraz Sądecka Biblioteka Publiczna. W ramach konferencji edukacyjnej młodzież starosądeckiej SP1 wysłuchała wykładów:

 

„Mala Zimetbaum: historia życia, tragicznej miłości i śmierci bohaterki Auschwitz” – prelekcja dr Anny Brzyskiej, laureatki Nagrody im. ks. Stanisława Musiała, przewodniczącej stowarzyszenia „Pamięć i dialog. Wspólna historia”, które zajmuje się upamiętnianiem przedwojennej społeczności żydowskiej Brzeska i okolic oraz ułatwianiem dialogu polsko -żydowskiego,

„Co czytano w gettach?” – prelekcja Artura Franczaka, historyka  reprezentującego „Sądecki Sztetl” - stowarzyszenie wyróżnione Nagrodą POLIN 2022 przyznawaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich osobom aktywnie działającym na  rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów.

 

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu to święto uchwalone w 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Jest również apelem o przeciwdziałanie jakimkolwiek formom negacji Holokaustu. Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz–Birkenau w 1945 roku.

Dzień ten jest uznawany za symboliczny koniec systematycznego ludobójstwa, w wyniku którego wymordowano ok. 6 milionów Żydów oraz przedstawicieli innych narodów: Polaków, Romów, Białorusinów, Rosjan, Ukraińców, Greków, Węgrów, Francuzów i wielu innych.

W założeniach pomysłodawców edukacyjnego przedsięwzięcia  autorski projekt „Był sobie sztetl…” stanowi zadanie wychowawcze i wyzwanie moralne . Inicjatywę koordynują : Monika Jackowicz – Nowak -  dyrektor Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu oraz Jadwiga Postawa – autorka projektu popularyzującego historię Holocaustu.

 

Jadwiga Postawa

fot. Urszula Dzięga

 

956391