Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Komunikaty

DATA I GODZINA
Poniedziałek, 18 maja 2020
godz. 0:00
TRWA DO:
Niedziela, 31 maja 2020
godz. 0:00

Treść

- Od 18 maja 2020r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

- Od 25 maja 2020 r. prowadzone będą w szkole zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla klas I – III.

- Od 25 maja 2020 r. w konsultacjach  mogą uczestniczyć uczniowie  klas 8 z przedmiotów egzaminacyjnych zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez wychowawców klas.

- Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie klas 4 – 7  będą mogli uczestniczyć w konsultacjach, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej informacji wychowawcy klasy.

Udział we wszystkich typach zajęć musi być wcześniej zaplanowany ze względu na wytyczne GIS, MZ, i MEN uwzględnione w Wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Udział uczniów we wszystkich wymienionych zajęciach ma charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców.

Zwracamy się z prośbą, aby informacje o udziale dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w klasach I – III, konsultacjach dla uczniów klas ósmych, a w późniejszym czasie konsultacjach dla uczniów klas IV -VII przekazywać do wychowawcy klasy.

767575