Dyrekcja

Od 1 września 2017r. funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej NR 1 w Starym Sączu pełni

mgr Elżbieta Bodziony.

                              

 

Od 1 września 2004r. funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej NR 1 w Starym Sączu pełni

mgr Barbara Dyrek.

 

Od 1 września 1997r. do 24 01 2017 funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Sączu pełnił

mgr Zdzisław Wojnarowski.