Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Nasza świetlica - informacje ogólne.

Nasza świetlica - informacje ogólne.

Treść

Zabawa jest nauką, nauka jest zabawą.  Im więcej zabawy, tym więcej nauki."

Zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach: 6.30 - 17.00.

Nasza świetlica jest niezwykle kolorowa, łatwo do niej trafić - mieści się na parterze w budynku głównym szkoły.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, odrobienia zadań domowych.

Zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego dzieci mają czas na dowolne zabawy zgodne z upodobaniami, zainteresowaniami.

Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacają wiadomości dzieci, kształtują umiejętności, wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, pamięć i wyobraźnię.

Natomiast gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną.

Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.


W świetlicy systematycznie odbywają się zajęcia przygotowujące uczniów do lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci potrzebujących pomocy w nauce. Przy sprzyjającej pogodzie dzieci biorą udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych na boisku szkolnym. 

Ze świetlicy korzystają uczniowie klas 1 – 8 rodziców pracujących zawodowo.

W pierwszej kolejności opieką świetlicy szkolnej objęte są dzieci z rodzin:

- niepełnych,
- wymagających losowego wsparcia i pomocy.

Rodzice osobiście odbierają dziecko ze świetlicy lub wyznaczają pisemnym upoważnieniem inne osoby dorosłe. Dziecko może opuścić zajęcia świetlicowe tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców.

Zalecamy Rodzicom i Opiekunom przyprowadzającym i odbierającym dzieci aby ze względów higienicznych oraz porządkowych nie wchodzili do sali zabaw i zajęć oraz stołówki. 


 

 

 

670058